RSS


Tutjara programoferto de:
Germana Esperanto-Centro (GEC) / Interkultura Centro Herzberg (ICH) kaj Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj (AGEI)

PROGRAM-KALENDARO 2022

Bv. atenti, ke nia programkalendaro estas foje-foje refre?igata, povas esti etaj ?an?oj kaj povas aldoni?i novaj programeroj. Pro la pandemio e? en 2022 ni devis nuligi kelkajn eventojn, aliajn ni organizis en virtuala a? t.n. hibrida formo (parte rete, parte kun ?eestantoj).
Programojn el la pasintaj jaroj (2009-2021), fotojn, albumojn pri multaj eventoj, interesa?ojn vi povas trovi sub la tabelo, alklakante la ligilon.

Esperanto-Klubo en la Esperanto-Centro: en ?iu mardo dum la tuta jaro inter 16:30-19:30: babilado, lingvoekzercado, kantado, renkonti?o kun gastoj, filmrigardado, literatura legado, komunaj festoj, planado de agadoj, ktp. En somero en la Esperanto-?ardeno, ?ardena pavilono. Gastoj estas bonvenaj! (Pro la pandemio ne okazadas, ?in ansta?as la tn. Buntaj Vesperoj.)

Buntaj Vesperoj estas la nomo de la nova iniciato de la Esperanto-Centro. Ili okazas ?iam marde inter 19:00-21:15 en virtuala formo per Zoom. Temojn kaj alireblon ni anoncas en la programkalendaro ?i tie a? ?enerale vi povas trovi informon anka? ?e eventaservo.org. Jen la listo de temoj.

Buntaj vesperoj, klubkunvenoj kun diskutado, lingvokursoj kaj klerigseminarioj okazas en kunlaboro kun nia partnero por klerigado en Malsupra Saksio - Ländliche Erwachsenenbildung en Niedersachsen (LEB).
 

Dato Temo Loko
 regule
marde
Buntaj Vesperoj
19:00-21:15 virtuala klubkunveno per zoom en ?iu mardo kun prelegoj, prezentadoj, diskutado, babilado, gastoj el la tuta mondo. Ligilo ?e la aktuala tago ?e eventaservo.org

Esperanto-Centro Herzberg
(ICH)

en la tuta jaro Ekspozicio kun la titolo: "Firmaaj kaj produkto-nomoj en Esperanto"
Neue Sonderausstellung mit dem Titel „Firmen- & Produktnamen in Esperanto“
Urba muzeo
Welf-kastelo
julio 10 Esperanto-urbo 16-jara. Memorkunvenoj
10:30 kunsido de la estraro/kuratoraro de Esperanto-Fonda?o en la urbodomo
12:00 EGS-jar?efkunveno en la Esperanto-Centro
13:30 Pikniko, rostadfesto en la Esperanto-?ardeno
Herzberg, ICH
julio 14 14-17h: Festo en la Parko, Esperanto-informtablo Domeyer Park, Herzberg
julio 26 17h: klubkunveno kun kafo/kuko okaze de la Internacia Esperanto-Tago ICH
julio 29-aŭg. 14 SOMERA ESPERANTO-PERFEKTIGO
Esperanto intensa kursaro A1-A2, B1-B2, konversacia perfektiga kurso C1 (informoj de anta?jaro  ?i tie)
2x1 semajnoj, lecionoj ?iutage, ekskursoj al la regiono, kulturaj kaj sportaj programeroj
Esperanto-Sommersprachkurs im ICH Herzberg
ina?guro de Esperanto-benko
ICH
aŭgusto 2 10-13h kurso por lernejanoj (Ferienpassaktion) ICH
aŭgusto 20-27

Internacia Junulara Kongreso (IJK) en De Roerdamp-Westelbeers/NL 
Paralele tie seminario de Erasmus+ projekto

NL
septembro 01 Mondpacotago + Kontra?militotago
Weltfriedenstag und Antikriegstag
 
septembro 16-18 Semajnfina intensa kurso / Esperanto-Wochenendkursus ICH
septembro 26 Eŭropa Tago de Lingvoj / Europäischer Tag der Sprachen  
september 30-oktobro 03 TORPEDO (Tradicia Oktobra Renkontiĝo Pedagogia) de GEC kaj AGEI / Weiterbildungsseminar. (Programo, jpg) ICH
oktobro 24 Tago de la Bibliotekoj / Tag der Bibliotheken  
novembro 03 Tago de la Kulturo / Tag der Kultur  
novembro 5-6 Kunveno de Landaj Ligoj de GEA / DEB-Verbandsratstag, en Herzberg Kavalira Salono
Welf-kastelo
novembro 11-13 Semajnfina intensa kurso / Esperanto-Wochenendkursus ICH
decembro 10 Tago de la Homaj Rajtoj / Tag der Menschenrechte  
decembro 15 Tago de la Esperanto-Libro / Naski?tago de L.L. Zamenhof  
decembro 16-18 GEA-Klerigsemajnfino/Studsesio. DEB-Weiterbildungsseminar ICH
     
  2023
 
majo 21-26 GEK: Anta?kongreso - vizito de la Esperanto-urbo Herzberg kaj ?ia ?irka?a?o Herzberg
majo 26-29 100-a Germana Esperanto-Kongreso (GEK) Braunschweig
majo 28 Partopreno en la Tradicia Festprocesio kaj Popolfesto (Schützenfest) Herzberg

Programojn el la pasintaj jaroj (2009-2021), fotojn, albumojn pri multaj eventoj, interesa?oj vi povas trovi ?i tie.

ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts