RSS

Fotoalbumoj


Baptita trajno
Trajno ricevis la nomon "Herzberg", festo okazis en la stacidomo, kie pendas ankaŭ la kromŝildo kun la aldona urbonomo: Herzberg - la Esperanto-urbo
Muziko dum la nomdona festo Atendado kun festaj tabloj por bufedo Ekspozicio de modelfervojistoj el la Harz-montaro (etŝpura trako) Reprezentanto de GEFA Dr. Heinz Hoffmann kun Peter Zilvar (Interkultura Centro Herzberg) Alvenas la baptoto Baptado per ŝaŭmvino far urbestro Gerhard Walter D-ro Hoffmann kaj s-ro Walter interparoladas en Esperanto Vizito al la monumento de Joachim Gie▀ner, iama IFEF-prezidanto. Ĝi staras antaŭ la stacidomo en Herzberg, kie li estis stacidomestro. Unu el la dulingvaj sildoj kun la urbonomo en la stacidomo La sildo estas ciutaga bona varbilo por Esperanto

Reen al la albumoj
ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts