Vi povas subteni nian komunutilan agadon, niajn planojn, projektojn per:

  • Materia helpo (libroj, gazetoj, bildkartoj, fotoj, ktp.), donacoj,
  • Interŝanĝo de duoblaĵoj: gazetoj, libroj, aliaj materialoj
  • Volontula helpo (ekz. skanado, ordigo de gazetartikoloj, diapozitivoj, fotoj, Esperantaĵoj, ktp.)
  • Mondonaco (unufoja aŭ regula financa subteno)
    Kontonumero: Sparkasse Herzberg, IBAN: DE28 2635 1015 0101 4579 27, SWIFT/BIC-kodo: NOLADE21HZB

Ni serĉas ankaŭ utilajn, alilingvajn (ankaŭ minoritatlingvajn) librojn, lernolibrojn, vortarojn, kuirlibrojn, famajn romanojn, gazetojn, sondiskojn, KDojn, ktp.

Subtenu la multflankan agadon de Germana Esperanto-Centro/Interkultura Centro Herzberg (komunutila asocio) kaj helpu realigi la disvastigon, videbligon de Esperanto en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo. Anticipan dankon!

Kontonumero: 
Esperanto-Gesellschaft Südharz en 37412 Herzberg; kontonumero: IBAN DE28263510150101457927, SWIFT/BIC: NOLADE21HZB
Eblas ĝiri monon ankaŭ al nia UEA-subkonto: ikch-a (je nomo Interkultura Centro Herzberg)