Interkultura Centro Herzberg (ICH)
Germana Esperanto-Centro (Filio de GEA por klerigado kaj kulturo) (GEC)
Esperanto-Gesellschaft Südharz (EGS)
DE-37412 Herzberg/Harz
Grubenhagenstr. 6.

Tel: 0049/(0)5521-5983
Fakso: 0049/(0)5521-5983 (bonvolu peti fakssignalon)
Poŝtelefono: 0049/(0)160-98754-190
Retadreso: esperanto-zentrum@web.de
Skype: esperantozentrum
Facebook
Instagram
Telegram


Kontonumero: 
1. Esperanto-Gesellschaft Südharz en 37412 Herzberg;
kontonumero: IBAN DE28 2635 1015 0101 4579 27 SWIFT/BIC: NOLADE21HZB
2. Eblas ĝiri monon ankaŭ al nia UEA-subkonto: ikch-a (je nomo Interkultura Centro Herzberg)

Subtenu la multflankan agadon de Germana Esperanto-Centro/Interkultura Centro Herzberg (komunutila asocio) kaj helpu realigi la disvastigon, videbligon de Esperanto en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo. Anticipan dankon!

Kontaktpersonoj:
Peter Zilvar
Zsófia Kóródy


Interkultura Centro Herzberg (ICH)
DE-37412 Herzberg/Harz
Grubenhagenstr. 6.

Tel: 0049/(0)5521-5983
Fakso: 0049/(0)5521-5983
Poŝtelefono: 0049/(0)160-98754-190
Retadreso: esperanto-zentrum@web.de

Kontonumero: Sparkasse Herzberg, IBAN: DE28 2635 1015 0101 4579 27, SWIFT/BIC-kodo: NOLADE21HZB)

Kontaktpersonoj:
Peter Zilvar
Kóródy Zsófia
 


Por ricevi regulajn informojn pri nia agado, programoj, eventualaj programŝanĝoj, ktp. bonvolu aliĝi al nia korespondlisto
 
Bv. sendi viajn rimarkojn, petojn, mesaĝojn rekte al ni