RSS

Cirkulero 9


CIRKULERO  n-ro 9. 2010.05.30

1) Delegacio el Herzberg - la Esperanto-urbo partoprenis en la 1-a BENELUKSA Esperanto-Kongreso en Antverpeno (Belgio) kaj prezentis la viglan Esperanto-vivon, la ĝisnunajn atingaĵojn. (La titolo de la prezentadmaterialo kun multaj fotoj: Vivo en Esperanto-urbo).

2) ICH-gvidantoj Peter Zivar kaj Zsófia Kóródy prelegis ankaŭ dum la Franc-Germana Esperanto-Kongreso en

Kaiserslautern. Bona sukceso estis tie la Movada Foiro: ĉe la informtablo de Interkultura Herzberg estis disdonitaj multaj informiloj, programboŝuroj (por 2010 ekz. TORPEDO-6 (8-12 oktobro), SANO-1 (28.12.2010-02.01.2011) kaj vendataj ŝatataj esperantaĵoj (ekz. insignoj, flagoj, KD-oj).

3) ŜANĜO: Semajnfina Esperanto-kurso NE okazos en junio 2010.
Venonta intensa kurso: 17-19 septembro.

4) La sekva numero de la kvaronjara informilo HARCA ESPERANTO-KURIERO estas en preparo. Se vi ŝatus ricevi ĝin, bv. sciigi nin.

5) Bona oferto: komence de julio 2010 el Herzberg ni veturos per 1-2 aŭtoj al Piestany, Slovakio (Somera Esperanto-Studado) kaj havos kelkajn liberajn lokojn. Kunveturo povas esti senkosta oferto laŭ interkonsento, bv. demandi!

6) ALVOKO: Interkultura Centro Herzberg (ICH) ofertas favorajn kondiĉojn al praktikanto resp. staĝanto por certe tempo (prefere por min. 1 monato aŭ pli longe) ekde aŭgusto 2010. Sinproponojn bv. sendi al ICH kun mallonga biografio, mencio de lingva nivelo, praktikaj kapabloj, celoj. Aĝlimo 18-90! :-)

7) Esperanto-flagoj, tre bonkvalitaj estas haveblaj en 4 diversaj grandecoj (tre favorpreza konstanta bona reklamilo por Esperanto!). Petu de ni.

a) eta flago (kun la vorto Esperanto) kun bastono 4 €
b) flageto 60 cm x 90 cm 6 €
c) flago 90 cm x 150 cm 9 €
d) flagego (por kongresoj, landaj asocioj, ktp.) 150 cm x 250 cm = 39,00 € (enkonduka prezo), tute nova!

8) Gravaj datoj! Bv. aliĝi sufiĉe frue!

a) Internacia OSIEK-Konferenco en Herzberg (17a - 23a de julio 2010, multaj homoj el 11 landoj jam aliĝis).
Okazos multaj interesaj altnivelaj prelegoj. Nemalmultaj famaj geesperantistoj partoprenos! Prelegontoj: Detlev Blanke,

Josef Dörr, Michel Duc Goninaz, Ĵak Le Puil, Toon Witkam, Peter Zilvar, Zsófia Kóródy
Detalojn, aliĝilon vi trovas sur la hejmpaĝo: http://esperanto-urbo.de

b) TORPEDO-6 (ILEI-seminario) por instruantoj kaj estontaj instruemuloj de la 8a ĝis 12a de oktobro 2010

c) SANO 1 (la alternativa novstila jarfina seminario) de la 28a de decembro 2010 ĝis la 02a de januaro 2011
Pensu pri via sano - venu al SANO! Se vi aliĝos ĝis la 10a de junio 2010, vi multe ŝparos! Tre malaltaj kotizoj!

Venu - vidu - spertu!
 

Reen
ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts