RSS

Cirkulero 10


CIRKULERO  n-ro 10   2010.07.12

Antaŭ 4 jaroj, je la 11a de julio 2006 la urba konsilantaro de Herzberg am Harz decidis, ke la urbo ricevu oficialan kromnomon: Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo.

Multaj homoj dubis, ĉu tiu unika vastgama Esperanto-modelo povus havi daŭrepovan bonŝancon.
Ni estas survoje al unika Esperanto-modelurbo!

A) Konciza sukcesbilanco (Unua etapo: atingoj, agadoj de Interkultura Centro en Herzberg am Harz )

KLERIGEJO

- Aktiva GEA-filio por Klerigado kaj Kulturo (fakseminarioj, studsesioj por instrukapabligo, akiro de diplomo por kursgvidado, Esperanto-instruado)

- Preparkursoj por la UEA-KER Esperanto-ekzamenoj, organizado de ekzamenoj

- Regulaj kurssemajnfinoj: lingvokursoj en ĉiuj niveloj

- Regula Esperanto-instruado en la lokaj lernejoj (gimnazio, bazlernejoj)

- Ekestis granda biblioteko kun gazetarkivo, sonmaterialoj, filmoj, ktp, muzeaj raraĵoj

- Pedagogia-metodika fakkolektaĵo

- Pluklerigado de instruistoj, instruantoj

 
ORGANIZA CENTRO

- Aktiva kluba vivo, gastigado, turisma gvidado

- Organizado de seminarioj, konferencoj, kongresoj

- Oficiala uzado de Esperanto por ĝemelurbaj kontaktoj kun la pola urbo Góra, jam de 5 jaroj

- Regulaj gazetartikoloj kaj raportoj de radiostacioj

- Interagadoj kun lokaj kulturasocioj, ktp.

- Bona partnereco kaj interagado kun la urbodomo kaj la E-parolanta urbestro Gerhard Walter

- eldonado de Esperanto-kulturproduktaĵoj kaj varbiloj

- diversaj broŝuroj en Esperanto

- informoj sur la urba hejmpaĝo pri lingvo Esperanto kaj pri urba historio, vidindaĵoj

- aparta hejmpaĝo por la Esperanto-urbo en 17 lingvoj

- Internaciaj EU-projektoj, ekz. Comenius, Erasmus, Grundtvig

 

ESPERANTO-ŜILDOJ, OBJEKTOJ

- 30 informtabuloj laŭ la migradrondvojo Akvo-8 kun resumaj tekstoj en Esperanto

- 14 vojmontriloj kun la teksto: Esperanto-Centro, pluraj dulingvaj informtabuloj

- 12 grandaj lignaj urborandaj bonvenigtabuloj kun E-teksto en Herzberg kaj ĝiaj 4 vilaĝoj

- 7 restoracioj havas esperantlingvajn manĝokartojn kaj ekzistas 3 Esperanto-pladoj

- 3 grandaj stacidomaj kromŝildoj de Esperanto-urbo aldone al la apudkajaj urbo-nomoj

- 2 grandaj monumentoj de Joachim Gießner kaj d-ro L.L. Zamenhof

- Multaj aliaj publikaj ŝildoj kaj informtabuloj en Esperanto

- dulingva ŝildo sur la frontflanko de la malnova urbodomo, nuna turisma oficejo

- kaj multaj aliaj aktivecoj

 

B) Estontaj realigeblaj ideoj (dua etapo: planoj por Herzberg - la Esperanto-urbo)

1) Konstanta informado pri Esperanto kaj la Esperanto-movado en la kastela muzeo

2) Stabiligo de la ĝisnunaj taskoj

3) Baldaŭa realigo de Esperanto-Fondaĵo Herzberg - la Esperanto-urbo

4) Internaciaj projektoj, organizado de kunvenoj, kongresoj, ktp.

5) Diversaj projektoj kun la Nacia Parko Harz

6) Viaj realigeblaj ideoj, via praktika aŭ / kaj financa subtenado

 

C) Dankon al ĉiuj, kiuj helpis, ekz. kiel donacintoj de libroj, gazetoj, ktp, staĝantoj,

subtenantoj, partoprenantoj. Kune ni kreu nian komunan Esperanto-urbon.

 
PROGRAMOJ EN JULIO

Eta naskiĝtagfesto: 14.07.2010 je 17a horo en ICH/Esperanto-ĝardeno

17-24: okazos la OSIEK-konferenco en Herzberg,

24-31: 5-a ĝemelurba semajno, Somara Arbara Lernejo (SALO-5) por gelernantoj el ambaŭ urboj

 

Ni ĝojas pri via partopreno, kunfestado, aktiva, praktika interagado.

 

Zsófia Kóródy, Peter Zilvar kaj ICH-teamo

Reen
ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts