RSS

Erasmus+ programo de Eŭropa Unio


 
La Erasmus+ programo de Eŭropa Unio rilatas al la periodo 2014-2020 kaj celas al la subteno de edukado, junularo kaj sporto.

La programo estas dividita al tri ĉefaj agadoj:
- KA1 estas por lernadcelaj unuopaj moviĝoj,
- KA2 por kunagado por novigo kaj interŝanĝo de bonaj praktikoj kaj
- KA3 celas strukturitan dialogon.


Erasmus+ (K2) projekto 2016-2018
Germana Esperanto-Centro/Interkultura Centro Herzberg realigas dujaran edukan projekton kun partneroj el Pollando (CEM - Centro de Interkultura Edukado, Nowy Sacz, ĉeforganizanto) kaj Slovakio (E@I- Edukado ĉe Interreto, Partizanske). Titolo: la tripieda ponto. Temas pri formado de estontaj movadaj gvidantoj, kiuj krom lingva perfektigo far Katalin Kováts ricevas ankaŭ instrukapabligan trejnadon kaj spertiĝon pri la Esperanto-movado. La projekto enhavas unusemajnan trejnperiodon en ĉiu lando, renkontiĝon de la gvidantoj por planado, kunordigado kaj analizado de la komunaj taskoj, agadoj kaj rezultoj. La trejnitoj trapasos KER-ekzamenojn kaj je la fino de la projekto estos ellaborata komunikadsistemo por estonta kontaktiĝo kaj kunlaboro.1. Septembro 2016
: trejnseminario en Poznan, Pollando, partopreno ankaŭ en la programoj de Interlingvistikaj Studoj de UAM, kaj de ARKONES. Resumo
2. Julio 2017: kunveno de projekt-aktivuloj dum SES en Slovakio
3. Septembro 2017: trejnseminario en Herzberg am Harz/Sieber, Germanio. Lingva perfektigo en du grupoj far Katalin Kováts kaj Sylvain Lelarge, partopreno en la Tradiciaj Oktobraj Pedagogiaj Tagoj (TORPEDo-12) en Herzberg, renkontiĝo kun lokaj klubanoj en la Esperanto-Centro kaj kun partoprenantoj de la lingvokurso de Germana Esperanto-Junularo (GEJ). Okazis ankaŭ laborkunsido de la projektgvidantoj: Halina Komar, Peter Balaz, Dorota Rodzianko, Peter Zilvar kaj Zsófia Kóródy. Resumo, fotogalerio
4. Julio 2018: trejnseminario en Liptovsky Mikulas, dum SES en Slovakio. Trejnsesioj, lingva perfektigo kaj preparo por la KER-ekzameno por la trejnitoj el DE, PL kaj SK. Pluraj partoprenintoj trapasis la KER-ekzamenon. Kunsidis la projektgvidantoj: Halina Komar, Peter Balaz, Dorota Rodzianko, Peter Zilvar kaj Zsófia Kóródy por analizi la dujaran kunlaboron kaj pretigi oficialajn dokumentojn, raportojn.


Erasmus+ (K1) projekto 2014-2015
Ni rigardu kiel ekzemplon la projektojn, kiuj ebligis ankaŭ al individuaj reprezentantoj el Germanio kaj Pollando partopreni en internacia trejnado, spertiĝo. 
KA1 subvencias internacian moviĝon cele al trejnado kaj plikapabligo de aktivuloj per seminarioj. La projektoj rajtas daŭri 1-2 jarojn, kaj ĉiu trejnseminario rajtas daŭri de 2 tagoj ĝis du monatoj. La sendanta organizo povas esti ajna organizo, asocio, publika instanco aktiva en porplenkreskula edukado. La sendanta organizo, kiu sendas la projektproponon, rajtas sendi siajn aktivulojn alilanden al gastiga(j) organizo(j) por trejniĝi aŭ por trejni aliajn homojn. En porplenkreskulaj projektoj nepras nur identigi la sendantan organizon, kiuj prezentas la proponon: la gastigaj ne nepre estas identigendaj en la subvencipropono.
Jen ligiloj al kelkaj trejnseminarioj, ekzemploj de internacia moviĝo al klerigeventoj kunorganizitaj ankaŭ de ILEI, realigitaj en pluraj eŭropaj landoj.
Informoj, kalendaro sur la hejmpaĝo de ILEI

Oktobro 2014 en Herzberg am Harz, Germanio
- pri trejnseminario en Torpedo 9 kaj akcepto en la urbodomo, programo
grupfoto kaj fotoalbumo

Aprilo 2015 en Budapest,  Hungario
- pri la trejnseminario kaj strategia partnerrenkontiĝo ĉe Kultura Esperanto-Asocio
- fotoalbumo

Ni certas, ke ĉiuj partprenintoj bone utiligos la akiritajn novajn sciojn kaj sentos sin per tiuj trejnsesioj pli fortigitaj por eduka, instrua laboro kaj por organizaj taskoj. Per la komuna partopreno en tiuj seminarioj estis ebleco je spertinterŝanĝo kaj ellaboro de sistemo de regula kontaktado per novaj iloj de la moderna komunikada teknologio. 

ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts