RSS

CIRKULERO 8


CIRKULERO  n-ro 8. 2010.05.18

1) Ĉe la GEA-Filio por Kulturo kaj Klerigado en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo troviĝas i.a. migradekspozicio kun ĉ. 40 bildokadroj pri la lingvo, kulturo, historio, turismo, uzeblo de Esperanto, ktp. Je mezo de junio 2010 oni prezentos la ekspozicimaterialon okaze de Revelo-Tago en Stockum ĉe Sundern (Vestfalio).

2) Eble ICH preparos dum aŭtuno 2010 duan pli malgrandan ekspozicimaterialon pri nuntempa Esperanto-movado. Certe vi ankoraŭ aŭdos pri tio.

3) KONSTANTA SUKCESO: Esperanto en la Welf-Kastelo de Herzberg am Harz
a) Eble vi jam legis, ke la urbo Herzberg am Harz disponigos unikan informplatformon pri Esperanto kaj Esperanto-urbo(supra koridoro) en la kastela muzeo. Tion ni baldaŭ devos plani, financi, ktp., por ke ekestu tie konstanta, alloga varbilo.
En nia fotogalerio  vi trovas foton kun kelkaj partoprenantoj de la lasta studsesio (klerigmoduloj) dum la vizito de la muzeo.

b) Krome la urbo disponigas 4 novajn salonojn en la muzeo por specialaj, porokazaj ekspozicioj. Nia propono pri Esperanto celas prezenti la sekvajn temojn: Esperanto kaj Mond-Literaturo, Esperanto kaj Turismo, Esperanto kaj Filatelo, ktp.

c) la kastelo en Herzberg estis la lulilo de la fama Welf-dinastio. La Welf-princo Henriko de Hanovro kaj duko de Brunsvigo okaze de la 25-jara jubileo de la kastela muzeo ĉeestis en la solena festo kun multaj gravuloj de la urbo. S-ro urbestro Gerhard Walter denove publike emfazis la gravan rolon de Esperanto en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo.
La princo intencas doni financan subtenon, por ke la muzeo ekhavu multekostan modernan elektronikan gvidsistemon en la lingvoj germana, angla kaj Esperanto.
Zsofia Korody kaj Petro Zilvar de la Esperanto-Centro esprimis sian dankon kaj transdonis al li valoran Esperanto-medalon kun la kastela motivo kaj la kvinpintstela simbolo. La konata Welf-princo kun ĝojo akceptis la donacon kaj volonte pretis por fotografado.

Bildojn pri la ekspozicio kaj la festa evento vi trovas en la albumo.
 

Reen
ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts