RSS

PUNTO


PUNTO = PARTNERURBA NODO-TEKSAĴO
Kunlaboro inter urboj, Esperantaj eduk- kaj kulturcentroj, muzeoj, bibliotekoj

Projekto PUNTO: Surbaze de la modela instru- kaj kulturagado de la ĝemelurboj Herzberg am Harz (DE) kaj Góra (PL) krei reton de partneruboj, komunumoj, edukcentroj, ks., kies ekzemplo, ekzemplodona agado en unu loko povas instigi la aliajn, alilandajn similajn instituciojn

Germana Esperanto-Centro / Interkultura Centro Herzberg (ICH) kun Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj (AGEI) organizis - helpate de parta subvencio far Esperantic Studies Foundation ( ESF) -  la unuan internacian kunvenon por reprezenantoj de Esperanto-Centroj, bibliotekoj, muzeoj, klerigejoj, k.s. inter 30.09. - 04.10.2011 en Herzberg am Harz, Germanio.
(Jen la iamaj Informilo kaj  Provizora programo).


PUNTO
Projekto por urboj, Esperanto-Centroj, muzeoj, bibliotekoj, arkivoj, kulturaj institucioj interesataj helpi unu la aliajn per kunlaboro, interŝanĝo de spertoj, materialoj 

CELO
• inviti Esperanto-fakulojn, movadajn aktivulojn, reprezentantojn de urboj, urbaj eduk- kaj kulturinstitucioj kun multflanka, altkvalita Esperanto-agado, fakulojn de muzeoj, bibliotekoj, arkivoj
• ellabori manierojn por konservi, katalogi, vidigi, disponigi kaj utiligi Esperanto-kolektaĵojn, valoraĵojn
• per helpo de interreto, modernaj teknologioj faciligi, unuecigi la katalogadon, arkivadon

TEORIO KAJ PRAKTIKO
• raporti pri agadoj, atingoj, diskuti pri problemoj kaj interŝanĝi spertojn, ekkoni planojn
• prezenti la valorojn de niaj institucioj, kolektaĵoj, materialoj
• daŭrigi la serion de fakkonsultiĝoj organizitan de Interkultura Centro Herzberg (ICH)
                en 2005 1a Seminario pri Esperantaj arkivoj kaj bibliotekoj (raporto)
                en 2006 2a Fakseminario: arkivoj kaj bibliotekoj  (alvoko, programo)
                en 2009 Semajnfino de Esperanto-kolektantoj, filatelistoj (programo)
                en 2011 kunveno dum TORPEDo 7, kun fakprelegoj, spertinterŝanĝo (Informilo kaj  Provizora programo)
                en 2016 seminario pri biblioteka laboro kaj arkivado (informoj, programo)

• krei reton, PUNTOn (Partner-Urban Nodo-Teksaĵon) por regula kaj efika kunlaboro
• serĉi subvenciojn, ellabori komunajn projektojn
  kunordigi internaciajn agadojn, katalogadon, arkivlaboron

ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts