RSS

58a Studsesio


 

Germana Esperanto-Asocio -  Filio por Klerigado kaj Kulturo,  DE-37412 Herzberg am Harz.la Esperanto-urbo, Germanio, Telefono: 05521-5983   

Saluton!

1) Ni kore invitas vin partopreni la GEA-klerigmodulon (8a - 10a de februaro 2013).
Studtemoj estos: Internaciaj kaj naciaj projektoj, tradukado de faktekstoj, praktika realigado de la grandprojekto "Nacia Parko Harz kaj Esperanto", ktp.

2) Ankaŭ "gastaŭskultantoj" estas bonvenaj.

Tiuj, kiuj regule partoprenas la GEA-studmodulojn (por fariĝi Esperanto-aktivuloj, Esperanto-instruistoj, Esperanto-fakuloj), ricevos post sukcesaj studadsemestroj, kaj aliaj sukcese plenumitaj taskoj "GEA-diplomon". Jam multaj Esperanto-fakuloj posedas ĝin.

GEA-membroj pagas rabatitan studkotizon kaj GEJ-membroj ricevos 100% subvencion!

3) La granda fakbiblioteko de Interkultura Centro Herzberg estos je via dispono, eĉ dum "la tuta jaro". Ni konsilas niajn studemulojn.

4) Cetere en Herzberg ekzistas favorpreza "Esperanto-loĝejo" (Volontulejo). Bv. demandi nin rilate al tranoktado.
Ĝoju pri la unika Esperanto-infrastrukturo en Herzberg am Harz.la Esperanto-urbo!

5) Volonte ni sendos al vi aktualigitan informfaldfolion pri la studebloj, klerigofertoj ĉe la GEA-Filio por Klerigado kaj Kulturo.

Bv. aliĝi tuj kaj se vi havas demandojn, bv. kontakti nin.

Amike salutas

Petro Zilvar  kaj  Zsofia Korody
esperanto-zentrum@web.de

ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts