RSS

Herzberg – Esperanto-mesto


Hlavná stránka | Programy | Turistika | Prenocovanie | Kontakt


Herzberg am Harz je mestečko v strede Nemecka. Mesto má približne 900-ročnú históriu. Na stránkach mesta http://herzberg.de môžete nájsť veľa zaujímavého o meste, jeho histórii, pamätihodnostiach, kontaktoch s družobnými mestami atď. aj v esperante. (hľadajte v ľavom menu Herzberg. la Esperanto-urbo).
Boli by sme radi, ak by sa Herzberg stal esperantským modelovým mestom s dvojjazyčnými smerovými tabuľami, jedálnymi lístkami v esperante a mnohými inými ponukami pre esperantských hostí. Prvé kroky k tomuto cieľu sú už viditeľné: na mnohých miestach smerové tabule vedú do „Esperantského centra“ a reštaurácia na hore „Großer Knollen“ v januári 2007 predložila prvé esperantské jedálne lístky v esperantskom meste.

Herzberg si zasluhuje návštevu nielen kvôli vzdelávacím a kultúrnym podujatiam Interkultúrneho centra Herzberg, ale tiež kvôli svojmu peknému okoliu a zaujímavej histórii.

Dosiahnuteľnosť
Herzberg sa nachádza v strede Nemecka, na južnej strane pohoria Harz. V tomto pohorí sa hneď v susedstve začína Národný park Harz so širokými lesmi, pred pohorím sa nachádza krasová krajinka s vŕškami, skaliskami a jaskyňami. Zaujímavé ciele výletov je možné nájsť tiež v blízkych dedinách, príjemných rekreačných miestach: Sieber, Lonau, Scharzfeld a Pöhlde.

Herzberg am Harz je ľahko dosiahnuteľný železnicou i autom z diaľnice A7 cestami B243 a B27.
Blízke letiská: Hannover, Paderborn, Halle/Leipzig, Berlin; avšak ani Frankfurt a Dortmund nie sú príliš vzdialené.

ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts