RSS

Herzberg – Esperanto-mesto


Hlavná stránka | Programy | Turistika | Prenocovanie | Kontakt


Činnosť
V roku 2001 regionálny klub Esperanto-Societo Sudharco (Esperantská spoločnosť Südharz) v kaštieli nad mestom oslavoval svoju štvrťstoročnicu vzdelávacím a kultúrnym podujatím s medzinárodne významnými účastníkmi.

Vzdelávanie a kultúra sú hlavné pracovné polia herzbergských esperantistov. Herzberg je nemecké a medzinárodné centrum vzdelávania esperantských učiteľov.

Interkultúrne Centrum Herzberg (Interkultura Centro Herzberg - ICH) funguje medziiným ako pobočka Nemeckého esperantského zväzu (Germana Esperanto-Asocio - GEA) pre vzdelávanie a kultúru a ako vzdelávacie centrum Medzinárodnej Ligy esperantských učiteľov ( Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj – ILEI).

Počas celého roku sa uskutočňujú kurzy esperanta, vzdelávacie školenia vyššieho stupňa, odborné kurzy a iné esperantské podujatia.

ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts