RSS

Herzberg – Esperanto-mesto


Hlavná stránka | Programy | Turistika | Prenocovanie | Kontakt


Prezentačný materiál s fotografiami: Herzberg – Esperanto-mesto (pdf 4.7 MB)

Herzberg am Harz je mestečko v strede Nemecka. Mesto má približne 900-ročnú históriu. Na stránkach mesta http://herzberg.de môžete nájsť veľa zaujímavého o meste, jeho histórii, pamätihodnostiach, kontaktoch s družobnými mestami atď. aj v esperante.

Rozhodnutie
Od 12. júla 2006 Herzberg používa oficiálny prívlastok „mesto esperanta“. Hlasovali za to všetky štyri strany mestkého parlamentu. Primátor mesta Herzberg pán Gerhard Walter dostal potom stovky gratulácií z celého sveta.

Esperanto v Herzbergu už sto rokov
Pred viac než sto rokmi, 10. marca 1910, sa v regionálnych novinách Kreis-Zeitung objavil novinový článok, ktorý vyzýval k založeniu esperantských klubov v južnom pohorí Harzu a oznamoval schôdzu v Herzbergu! Článok, ktorý bol znovuobjavený v mestskom archíve, sa zmieňoval tiež o menách známych miestnych činiteľov.

Pionier esperanta
Pravidelná esperantská činnosť v Herzbergu sa začala v 60-tych rokoch 20. storočia, keď Joachim Gießner [:joachim gisner:] začal vyučovať neutrálny premosťovací jazyk. Počas 46 rokov bol veľmi aktívnym predsedom Nemeckého esperantského železničiarskeho zväzu, počas 22 rokov predsedom Medzinárodnej železničiarskej esperantskej federácie. Do esperanta  preložil okolo 400 piesní.

Kontakty s družobnými mestami
Zvlášť úspešná je aplikácia esperanta pri oživovaní partnerských kontaktov medzi Herzbergom a mestom Góra v Poľsku. V apríli 2005 sa primátori  Gerhard Walter a Tadeusz Wrotkowski dohodli používať esperanto ako neutrálny premosťovací jazyk.

Esperanto sa vyučuje na školách v oboch mestách. Prostredníctvom esperanta sa v auguste 2006 sa uskutočnilo prvé stretnutie žiakov z Herzbergu a Góry v lesnom mládežníckom tábore v Herzbergu-Pöhlde. Podobné stretnutia, s ešte väčšou medzinárodnou účasťou, sa uskutočňujú podľa plánu každé leto.

ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts