RSS

Herzberg am Harz � esperantski grad


  glavna stranica | program | turizam | nocénje | kontakt


Interkulturni Centar Herzberg/ Njema�ki esperantski centar

Obrazovanje i kultura su prvenstvena polja djelovanja herzberških esperantista. Interkulturni centar Herzberg djeluje, izme�u ostaloga, kao podru�nica za obrazovanje i kulturu Njema�kog esperantskog saveza i obrazovni centar Saveza njema�kih nastanika esperanta, zemaljske sekcije Me�unarodnog saveza nastavnika esperanta. Cijele godine odr�avaju se te�ajevi esperanta, te�ajevi za dodatnu naobrazbu, stru�ni te�ajevi i druge esperantske priredbe. Herzberg je njema�ki i me�unarodni centar za izobrazbu nastavnika esperanta.

ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts