RSS

Cirkulero 17


CIRKULERO  n-ro 17    2013.02

Ni verkas bazajn informojn pri ICH (Interkultura Centro Herzberg) resp. GEC (Germana Esperanto-Centro) en Herzberg am Harz.la Esperanto-urbo.

En la dua informletero ni volas informi vin iomete pri nia Esperanto-Biblioteko kun Esperanto-Arkivo

1.a. Dum jardekoj ni kolektis ĉiujn materailojn rilate al Esperanto, ne nur librojn kaj gazetojn, sed ankaŭ aliajn materialojn, ekz.: filmojn, sonmaterialojn, pinglojn, historiajn fotojn, lumbildojn (diapozitivojn), historiajn bildkartojn, Esp. filatelaĵojn, ktp. Ankaŭ raraĵoj troviĝas inter niaj materialoj, ekz. 3 aŭtografoj de d-ro L.L. Zamenhof.
Grandparte la "Esperanto-biblioteko kun riĉa arkivo" estas posedaĵo de Esperanto-Gesellschaft Südharz (EGS). Alia parto estas privata posedaĵo, ekz. en la "seminaria ĉambro". Ekzistas 3 ĉambroj kun la materialoj: Seminaria ĉambro, Biblioteka ĉambro kaj Gazetarkivejo en la domo de ICH.

Principe la vastgamaj materialoj estas uzeblaj por GEA-gestudantoj kaj EGS-membroj, sed ankaŭ por aliaj vizitantoj. 

1.b. Ni dankas al ĉiuj pli ol 80 "granddonacintoj" kaj aliaj donacintoj (el Germanio kaj el multaj aliaj landoj, ekz. el Danlando), kiuj helpis por la kreado de unu el la plej grandaj Esperanto-bibliotekoj kaj E-arkivoj en la mondo. Ofte ni transportis la gravajn Esperanto-materialojn mem. Zsófia Kóródy multe laboradas por la biblioteko. Krome subtenis nin por la praktika laborado multaj iamaj t.n. "1-€-uloj" kaj nuntempe "duontaga civitanlaboristo". Ĉion, ekz. grandan kopiilon, ni financas por tio el la financrimedoj de EGS (Esperanto-Societo Sudharco). La ejon organizas Peter Zilvar.

1.c. La Esperanto-biblioteko funkcias preskaŭ dum la tuta jaro. Dum GEA-studmoduloj kaj aliaj seminarioj la materialoj estas uzeblaj. Ankaŭ por esplorceloj ni disponigas niajn E-materialojn laŭ interkonsento. Preskaŭ ĉiam ni estas atingeblaj. Kelkfoje ni povos dispongi favorprezajn tranokteblecojn!

Se vi havas duoblaĵojn (interŝanĝcele) bv. listigi tion kaj sendi al ni. Se vi volas viziti nin, bonvenon!

1.d. Ekzistas informfolio sur 4 paĝoj kun pli da detaloj. Ni volonte sendos tion al vi en papera formo, se vi deziras.

ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts