RSS

CIRKULERO 13


CIRKULERO n-ro 13    2011.04.04

Estonte ni denove pli regule kaj pli detale informos en konciza formo.
Vi ricevas informojn pri konstanta Esperanto-pluevoluigo en reala medio kune kun la Esperanto-urbo. Ni kreu kune etan „Esperanto-modelurbon“!

1) Sukcesa Laborforpermesa Klerigsemajno VHS (germane: Bildungsurlaub)
De la 21a ĝis la 25a de marto 2011 okazis en Herzberg oficiala klerigado dum laborforpermesa semajno organizite de la regiona popola altlernejo en Osterode (KVHS).
Certe dum la lastaj 40 jaroj en Germanio ne okazis tiaspeca altnivela kaj agnoskita Esperanto-kurso. Dek partoprenantoj (progresintoj kaj komencantoj) lernis laŭ ICH-metodoj dum 40 instruhoroj de Zsofia Korody kaj Petro Zilvar. Ne mankis gaja etoso kaj ekskursoj, ekz. al monaĥejo Walkenried, al la nova viskiofabriko en Zorge kaj belega kuracloko Bad Sachsa. La direktoro de la popola altlernejo Rüdiger Brakel estis tre kontenta kaj invitis al nova Klerigferiosemajno en marto 2012.
Normalajn popolaltlernejajn kursojn ni sukcese organizis en la antaŭaj jaroj en Göttingen kaj Northeim. En Northeim ekestis grupeto, kiu ankoraŭ regule kunvenas.
Pli da detaloj, raporto kun fotoj troviĝas sub: http://esperanto-urbo.de/blog.php?blog_id=45344992
Sur la hejmpaĝo de la urbo Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo http://herzberg.de vi trovas multajn aktualajn informojn kaj gazetartikolojn rilate al Esperanto-aktivecoj.

2) Novaj Esperanto-loĝantoj en la Esperanto-urbo
Antaŭnelonge ekloĝis en Herzberg tri esperantistinoj, nome Ewa kun filino Estera (denaskulino) el Szceczin kaj Teresa el Poznano. Bonvenon! Certe vi foje vidos ilin dum via vizito en Herzberg – la Esperanto-urbo.

3) Lerneja E-instruado en Herzberg
En baza lernejo Nicolai nun instruas instruistino Ewa. Ankaŭ la filino Estera frekventas la Esperanto-lerngrupon. Teresa helpas dum la instruado. Zsofia instruas novan grupon kun ĉ. 12 gelernantoj en la meza lernejo. En la gimnazio instruas kaj Zsofia kaj Ewa.
Tri gejunuloj partoprenos la Infanan Kongreseton en Danlando dank al bonvolemaj sponsoroj.

4) 2011 – la Internacia Jaro de Arbaro
Kompreneble ankaŭ la Esperanto-movado en Germanio (GEA kun ICH) kontribuas. Kune kun BUND kaj Futurateliero ni preparas rondvojon kun 36 diversaj arbonomoj en Esperanto, la germana kaj latina) ĉirkaŭ la proksima Jues-lago. Nemalmultaj ekzotikaj arboj finfine ricevos nomŝildojn. Tio estos reala arboinstruvojo. Ni interkonatiĝos kun arboj kaj lernas fakvortojn. La inaŭguro okazos la 7an de majo 2011 (en sabato) je la 11a horo. Ni renkontiĝos je la 10:30 ĉe ICH. Bonvenon. Ekz. venos EMAS-prezidanto Thomas Heberlein el Hameln al Herzberg.

5) Esperanto nun konstante en la bela kastelmuzeo Herzberg
Momente okazas la lastaj preparoj. Espereble la urbo resp. ni sukcesos pagi ĉ. 4.000,00 € por bona lumiga instalaĵo. Sekvaj kostoj por ni ne estos! Do, ni (GEA, ICH kaj la Esperanto-urbo) havos konstantan publikan informplatformon por Esperanto. Ĝis la komenco de majo ni prezentos tie ekspozicion pri junulara literaturo el multaj landoj. La vizitantoj konstante interesiĝas pri tio kaj spertas Esperanton. Pri la plua progreso ni ankoraŭ informos vin.

6) Venonta Kurssemajnfino. Intensa lernado laŭ niveloj A1 – B2
De la 27a (vespere) ĝis la 29a de majo 2011 en ICH Herzberg. Bv. demandi nin.

7)  Venonta Studmodulo (por bonaj lingvouzantoj, plukleriĝemuloj kaj fakuloj)
De la 20a ĝis la 22a de majo 2011 okazos la 51a Studmodulo de GEA-Filio en Herzberg.
Ni ĝojas prezenti al vi Sebastian Kirf, kiu verkis la aparte interesan Master-disertacion pri “Kohesio kaj Esperanto”. Baldaŭ sekvos detala programo. Tute egale ĉu vi volas fariĝi Esperanto-fakulo aŭ Esperanto-instruisto/GEA aŭ ĉu vi volas esti “gastaŭskultanto” la partopreno certe plaĉos al vi.

8) Kvinjara jubileo Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo
Jes, la tempo galopas kaj la poresperanta laboro multas. Je la 10a ĝis la 12a de Julio 2011 ni jam festos nian kvinjaran jubileon de Esperanto-urbo Herzberg. Ekz. venos la konata ŝlagrokantisto Ralph Glomp el Hamburgo, ni havos informbudon kaj ofertos ludojn. Ŝajnas, ke s-ro Michel Basso el Francio ĝis la komenco de Julio 2011 konstruos almenaŭ unu promesitan „Esperanto-monumenton“. Tion li promesis al la urbestro kaj lokaj politikistoj. Do, bv. antaŭplani partoprenon en la bonetosa jubileo-semajnfino.

9) Nia hejmpaĝo enhavas bazajn informojn en 17 naciaj lingvoj
Ĉiutage mezume inter 100 kaj 200 homoj el pli ol 90 landoj ricevas informojn el la Esperanto-urbo. Krome enestas belaj fotoj el Herzberg kaj la Nacia Parko Harz. http://esperanto-urbo.de

10) Tria Kulturturisma Semajno (post UK)
Tuj post UK okazos en Herzberg la Tria Kulturturisma Semajno (31.07. - 05.08.2011). Ankaŭ grupoj el Azio volas partopreni. Pro la alveno de Grand-Majstro el Japanio ankaŭ okazos internacia “Go-turniro” en Herzberg – la Esperanto-urbo. Tion komunikis nia estrarano Matthias Reimann.

11) Konstante okazas multaj aktivecoj
Pro la fakto, ke dum jardekoj ni multflanke aktivas, okazas konstante nemalmultaj aktivecoj, ekz. merkrede la Esperanto-klubo, foje komuna Esperanto-matenmanĝado. Ofte aperas gastoj el diversaj landoj, daŭras la laboroj en la E-arkivo & E-biblioteko, ktp.

12) Fondaĵo Herzberg – la Esperanto-urbo
En decembro estis fondita la nova Fondaĵo. Urbestro Gerhard Walter mem estas la prezidanto de la fondaĵo kun la estraranoj Dirk Brömme, Brian Moon, Otto Kern kaj Harald Mantz. La nova kuratoraro (D-ro Wilfried Hinrichs, Michael Nienstedt, d-ro Rudolf Fischer, d-ro sc. Detlev Blanke, Zsofia Korody, Marika Frense, Gerhard Steiling, Ursula Zilvar, Harald Schicke kaj Peter Zilvar) kunvenos je la 10a de marto 2011 en la urbodomo. Posttagmeze je la 14a horo okazos „libera forumo Herzberg – la Esperanto-urbo“ en ICH. Bonvenon!!!

13) Regula gazetara laborado en nia regiono
Ni konstante informas la loĝantaron pri la multflankaj agadoj. Niaj artikoloj, fotoj regule aperas en la regiona gazeto „Harzkurier“.

14) Nia paperforma informilo „Harca Esperanto Kuriero“
Pro multaj aktivecoj ni ŝuldas ekz. informilon HEK 4/2010. Tion baldaŭ ni preparos por vi.

Kore salutas la ICH-teamo, ekz. Petro Zilvar, Zsófia Kóródy, Harald Mantz
 

Reen
ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts