RSS

Kursoj, klerigado


>Aktualaj kursoj, klerigsesioj kaj aliaj interesaj programeroj estas troveblaj ankaŭ per la menupunkto Programoj


LINGVOKURSOJ
2019 februaro 08-10
- Intensa semajnfina lingvokurso por komencantoj, komencintoj kaj konversaciemuloj (A1, A2, B1, B2) kaj perfektiga konversaciado por C1-nivelo.

2019 marto 18-22 - INTENSA LINGVOKURSO (agnoskita ankaŭ kiel VHS BILDUNGSURLAUB): Esperanto Intensiv 1-semajna intensa kursaro (por ĉiuj niveloj). 8 instruhoroj/tago, inter 8:30-16:30 en Herzberg am Harz, en la Esperanto-Centro. Aliĝeblo al ĉiuj interesitoj! Alvokteksto (germana) kaj detala priskribo de la instruprogramo, kun horaro, tematiko, spertoj.

2019 julio 07-14 kaj 14-21 - 2x1 semajna lingvokurso por komencantoj, komencintoj, perfektiĝemuloj (niveloj: A1-A2, B1-B2 kaj perfektiga, instrukapabliga sesio por C-1)

2019 novembro 08-10 - Intensa semajnfina lingvokurso por komencantoj, komencintoj kaj konversaciemuloj (A1, A2, B1, B2) kaj perfektiga konversaciado por C1-nivelo.

KLERIGSESIOJ
2019 marto 29-31:
modulo pri literaturo, historio, Esperanto-kulturo
2019 junio 28-30:
modulo pri gramatiko, lingvistiko
2019 oktobro 03-06:
modulo pri metodiko, instrukapabliga trejnado (TORPEDO)
2019 decembro 13-15:
modulo pri literaturo, historio, varbado


2018: marto 5-9:
INTENSA LINGVOKURSO (agnoskita ankaŭ kiel VHS BILDUNGSURLAUB): Esperanto Weltweit. 1-semajna intensa kursaro (por ĉiuj niveloj). 8 instruhoroj/tago, inter 8:30-16:30en Osterode am Harz (aŭ laŭ interkonsento en Herzberg am Harz, en la Esperanto-Centro). Aliĝeblo al ĉiuj interesitoj! Jen detala priskribo de la instruprogramo, kun horaro, tematiko, spertoj.


2018: februaro 16-18: - Intensa semajnfina lingvokurso por komencantoj, komencintoj kaj konversaciemuloj (A1, A2, B1, B2)


2017: decembro 8-10: - 80a GEA-Studsesio, modulo pri Esperanto-literaturo, historio, movado, organizado, varbado kaj Zamenhof-festo


2017: novembro 11-12 - Intensa semajnfina lingvokurso por komencantoj, komencintoj kaj konversaciemuloj (A1, A2, B1, B2)


2017: sept. 29-okt. 03: TORPEDO-12 - Pedagogiaj Tagoj: PROGRAMO: prelegoj, prezentadoj, spertinterŝanĝo pri instruado de Esperanto.
79a GEA-Studsesio, modulo pri metodiko, didaktiko, instrukapabligo. Ĝemelurba pedagogia seminario. Partnera renkontiĝo de Erasmus+ projekto. KEKSO organizita de GEJ.


2017: julio 9-15 kaj 15-23: SEP - Semajnoj de Esperanto-Perfektigo. Intensaj lingvokursoj en pluraj niveloj, de komencantoj ĝis perfektiĝemuloj.


2017: KVHS-kursoferto:
februaro 11:
9:30-16:00 -  Intensa tuttaga kursaro por komencantoj, komencintoj, konversaciemuloj (A1, A2, B1, B2), kun KVHS Osterode
marto 17-19:  Intensa semajnfina kursaro por komencantoj, komencintoj, konversaciemuloj (A1, A2, B1, B2), kun KVHS Osterode


2016: KVHS-kursofertoj:
1. februaro 12:
en KVHS Northeim (kursnumero: P4881P1) - Enkonduko kaj 3-hora rapidkurso
2. aprilo 25-29: INTENSA KURSO
 (agnoskebla ankaŭ kiel BILDUNGSURLAUB): Esperanto - von Anfang an. 1-semajna intensa kursaro (por ĉiuj niveloj). Ĉiutage inter 8:30-16:30 en Herzberg am Harz (en la Esperanto-Centro, 37412, Grubenhagenstr. 6).
Aliĝeblo al ĉiuj interesitoj!


Klerigado:
30.09-03.10 TORPEDo 11:
Pedagogiaj Tagoj, 75a Studsesio: studmodulo pri didaktiko, metodiko, instrukapabliga trejnado

  KVHS-kursofertoj 2014-2015:

1. Esperanto Kompaktkurs en Northeim  16.09.2014 - 20.01.2015
2. Esperanto Weltweit (Schnupperkurs) en Osterode am Harz 10.10.2014 18:30 - 20:45, t.e. 3 hora enkonduka kurso, detaloj:
3. INTENSA KURSO (agnoskebla ankaŭ kiel BILDUNGSURLAUB): Esperanto - von Anfang an. 1-semajna intensa kursaro (por ĉiuj niveloj)
09.-13.03.2015  8:30-16:30 en Osterode am Harz (aŭ laŭ interkonsento en Herzberg am Harz, en la Esperanto-Centro). Aliĝeblo al ĉiuj interesitoj!

TORPEDo 9 - Tradicia Oktobra Renkontiĝo PEDagogia (samtempe 66a studsesio): 2-5 oktobro, 2014 en Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo

SEMAJNOJ de ESPERANTO-PERFEKTIGO (SEP)! Speciala 2-semajna oferto inter 19 julio - 03 aŭgusto 2014 (laŭ la modelo de ILEI-trejnado en intensa somera kursaro 13-20 kaj 20-27 julio, 2012). Intensa lingvolernado, perfektigo kaj aldonaj faka klerigado kun instrukapabliga trejnado.


Lernu Esperanton kaj perfektigu vian lingvoscion en Interkultura Centro Herzberg (ICH), kie Esperanto estas ĉiutage uzata hejma kaj laborlingvo.
Vizitu Herzberg am Harz en la mezo de Germanio, ekkonu la Esperanto-urbon kaj ekskursu lernante, ekzercante Esperanton en la belega regiono de la Harz-montaro! Herzberg estas vizitinda en ĉiu jarsezono! Specialaĵo estas la 1-semajnaj kursoj kun ekskursoj.

Interkultura Centro Herzberg/Germana Esperanto-Centro (GEC), la oficiala klerigejo de Germana Esperanto-Asocio (GEA),  ofertas regule, dum la tuta jaro:
- lingvokursojn en ĉiuj niveloj (de komencantoj ĝis perfektiĝemuloj), ankaŭ en formo de
- agnoskita klerigcela forpermeso (Bildungsurlaub)
- klerigkursojn, studsesiojn laŭ diversaj temoj kaj zorgas pri la
- klerigado kaj pluklerigado de Esperanto-instruantoj, kursgvidantoj

Gvidantoj de ICH, instruistoj:
Zsófia Kóródy: GEA-komisiito por instruado (pli ol 30-jara instrupraktiko, universitata diplomo de ELTE Univ., Budapest, Hungario, pri Esperanto, la angla kaj hungara lingvoj kaj literaturo, rajtigita ekzamenanto de GEI, UEA/ILEI, ITK por KER-ekzamenoj)
Peter Zilvar: GEA-komsiito por klerigado (studis andragogion en Hago, interlingvistikon ĉe UAM, Poznan, Pollando, rajtigita ekzamenanto de GEI, ILEI kaj ITK por KER-ekzamenoj)


Lingvokursoj:    
1. Esperanto-lingvokursoj dum la tuta jaro de unutaga ĝis tutsemajna, de enkonduka ĝis perfektiga, do:

 • je ĉiu nivelo (A1-C2 laŭ la niveloj de la Komuna Eŭropa Referenckadro KER)
 • laŭ tradiciaj kaj modernaj metodoj, ankaŭ direkt- kaj Cseh-metode
 • per modernaj instruhelpiloj, ofte kun lingvaj ludoj
 • konversaciaj kursoj, atentante individuajn bezonojn
 • preparkursoj por ekzamenoj (GEI, UEA/ILEI, UEA/ITK-KER)
 • provekzamena testado

La kursoj ĝenerale enhavas po 5 instruhorojn per tago (9:30-12:45) kaj posttagmezan lingvoekzercadon enkadre de variaj interesaj libertempaj programoj.
La partoprenantoj ricevas oficialan kursfinan atestilon de GEC.

2. Agnoskita lingvokurso, klerigcela forpermeso (Bildungsurlaub)
Eblas lerni Esperanton ankaŭ en formo de intensa klerigcela forpermeso (Bildungsurlaub). Germana Esperanto-Centro/Interkultura Centro Herzberg organizas tian oficialan lingvokurson kun la popolaltlernejo KVHS Osterode. Ĝi taŭgas kaj por progresintoj kaj por komencantoj. Laŭ niveloj vi povos lerni, eĉ spertiĝi pri metodiko dum 40 instruhoroj gvidataj de Zsófia Kóródy kaj Peter Zilvar.
Jen detala priskribo de la instruprogramo, kun horaro, tematiko, spertoj.

3. Kursoj por mem- kaj retlernantoj
Lernu leĝere, senŝvite tamen efike! Lernu konversaciante aŭ rektmetode! Se vi lernas aŭtodidakte, per helpo de reta kurso, uzu niajn servojn:

 • ekzercigaj ĉeestaj kursoj
 • kelkaj tagoj en E-lingva medio
 • eblas elprovi la lingvon en ĉiutaga vivo
 • evoluigo de parolkapablo
 • plilarĝigo de vortprovizo, leksiko
 • gramatika perfektigo
 • renkontiĝo kun aliaj E-parolantoj
 • faka, persona helpo de spertaj instruistoj
 • lingva prepariĝo antaŭ gravaj E-renkontiĝoj

Laŭdezire, laŭbezone (se estas min. 5 personoj) post antaŭa interkonsento ni organizos ĉeestajn kursojn en tempo plej konvena por vi!

4. Specialaj fakaj kursoj, seminarioj
Esperanto por Esperantistoj estas ne nur nova ebleco por interhoma komunikado, sed ankaŭ perilo de fakaj scioj.  Per organizado de specialaj fakaj kursoj ni havas tri ĉefajn celojn:

 • perfektigi lingvajn kapablojn, instrui fakvortojn, fakesprimojn, instigi kursanojn, prelegantojn uzi fakterminojn;
 • lernigi ne nur la lingvon, sed provizi interesiĝantojn per interesaj temoj, novaj scioj;
 • ebligi spert- kaj opiniointerŝanĝon

5. Klerigkursoj, studsesioj
Celo:
En Germanio ĉe neniu ŝtata institucio (altlernejo, universitato, instituto, ktp.) estas eble ricevi kvalifikon, diplomon por fariĝi Esperanto-instruisto, instruanto kun atestilo. Germana Esperanto-Centro estas oficiale komisiita de Germana Esperanto-Asocio por klerigi kaj kvalifiki estontajn E-fakulojn, kursgvidantojn kaj zorgi pri instrukapabligo.

Studprogramo:
La studprogramo sekvas la modelojn de universitatoj, kie funkcias E-fakoj. La ĉefaj studobjekoj, studmoduloj estas:

 • Esperanto-gramatiko, esperantologio, interlingvistiko,
 • Esperanto-literaturo, historio
 • didaktiko, metodologio
 • movadaj konoj, organizado kaj financado de E-kluboj, ktp.
 • varbado, informado pri Esperanto

Prelegantoj:
Krom la konstantaj kunlaborantoj, instruistoj ĉe ICH multaj famaj germanaj kaj eksterlandaj lingvistoj, profesoroj kaj fakprelegantoj helpas la kleriglaboron, regule venas invititaj gastprelegantoj. Jen kelkaj fakuloj, kiuj lekciis ĉi tie: Detlev Blanke, Stefan MacGill, Katalin Kováts, Erich-Dieter Krause, Katarina Bodnárova, Dr.Ilona Koutny, Ana Montesinos, Dr. Sean O'Riain, Atilio O. Rojas, Prof. John C.Wells.

Partopreno:
La trejnkursoj okazas ĉiam semajnfine, komencante vendrede posttagmeze. Sabate estas tuttage prelegoj, diskutoj, dimanĉe la programo finiĝas fruposttagmeze.
Eblas partopreni unuopajn kursojn laŭ la interesiĝterenoj, t.e. viziti nur elektitan studadsemajnfinon. Laŭteman fakkursliston kun datoj vi trovas ankaŭ en la Programkalendaro de ICH. Eblas partopreni serion de unuopaj semajnfinaj kursoj kaj kolekti studpoentojn. Por ricevi kvalifikon oni bezonas difinitan nombron de studpoentoj. Al interesiĝantoj ni sendos la detalan regularon por fariĝi kursestro, instruisto. Adreso, atingeble ĉe Kontaktoj.

Aliĝo:
Aliĝkondiĉo: bona lingvoscio. Se necese, ni prizorgas la lingvan perfektigon de la kandidato ĝis la bezonata nivelo. Kotizo: 60€/persono/semajnfino (ĝenerale 16 studhoroj), GEA-membroj 45€, EGS-membroj: 30€, GEJ-membroj: senpage

ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts