RSS

TORPEDO 11


TORPEDo 11: septembro 30 - oktobro 3 2016, Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo
Tradicia Oktobra Renkontiĝo PEDagogia (samtempe 75a studsesio)
 
Ĉeftemoj:
 
1. Modernaj interretaj komunikaĵoj: Planado, produktado kaj publikigado (Temogvidantoj: Eva Fitzelova, Johannes Mueller)
 • La speciala seminario (teorio kaj praktika parto) celas diskuti eblajn formatojn de interretaj komunikaĵoj kaj volas doni konsilojn.
 • Ni komencas per diskuto pri la ebloj kaj rimedoj interkonsentante pri praktika projekto.
 • Fine nova kanalo (ekz. ĉe Youtube, Soundcloud aŭ iu propra) kun la unua enhavo estu kreita.
2. Internaciaj, ekstermovadaj projektoj, subvenciebloj (Temogvidantoj: Sara Spano, Francesco Maurelli)
 • Kiel akiri monon por Esperanto-agado, por internaciaj eventoj?
 • Fakprelegoj, gravaj informoj pri la novaj eŭropaj Erasmus+ projektoj, pri Volontula Servo, junulara agado kaj aktivula maturigo, trejnado.
 • Prezentadoj, diskutado, praktika lernado
3. Novaj vojoj por lernado kaj efika instruado (Temogvidantoj: Zsófia Kóródy, Peter Zilvar)
 • Kiujn programojn, lernhelpilojn ni uzu por klubkunvenoj, kion ni rekomendu al niaj lernantoj kaj kiel preparu sin instruistoj?
 • Informado, varbado por kapti la atenton de lernejanoj, instruistoj, oferti Esperanton por lernejoj.
 • Nova interreta instrukapabliga sistemo estas ellaborata kaj nun parte prezentota.
 • Kunlaboro inter Esperanto-Centroj kaj aliaj organizaĵoj, projekto PUNTO (partnerurba kunlaboro).
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Organizantoj:
AGEI (germana landa sekcio de ILEI)
GEC/ICH (Germana Esperanto-Centro/Interkultura Centro Herzberg)
 
Aliĝo, kondiĉoj: Ankaŭ parttempa partopreno eblas. Ni helpos trovi favorprezajn tranoktejojn, manĝejojn. Eblos eĉ mem kuiri. Se vi bezonas subvencion, bv. aparte kontakti nin.

Kotizoj
: 50 EUR, membroj de EGS: 35 EUR, GEJ-membroj: 100% rabato!  Bv. pagi al:
 • Esperanto-Gesellschaft Südharz en 37412 Herzberg; kontonumero: (IBAN) DE28263510150101457927 SWIFT/BIC: NOLADE21HZB
 • aŭ al la UEA-konto ikch-a 
Aliĝu ĉe: Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6
Rete: http://www.ic-herzberg.de/reg.php 
aŭ skribu al: esperanto-zentrum@web.de aŭ zsofia.korody@esperanto.de

Tel, fakso: 0049-55215983, hejmpaĝo: http://esperanto-urbo.de
____________________________________________________________ 
Spertinterŝanĝo, novaĵoj pri Esperanto-instruado, instrumetodoj.
 
Bonvenon al ĉiuj studemuloj, interesiĝantoj!
ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts