RSS

Cirkulero 7


CIRKULERO  n-ro 7. 2010.05.02

Ĝoju pri tre pozitiva novaĵo.
Ni petas praktikan konsilon kaj eble (informteknikan) subtenon.

A) En la kastela muzeo de Herzberg am Harz ni nun havas konstantan kaj publikan informlokon (sur la supra muzeoplatformo, ĉ. 30 m2), por informi pri Esperanto, GEA, Esperanto-urbo, ktp.
Momente tie ankoraŭ okazas la Zamenhof-ekspozicio. Ĝi estas riĉenhava kaj bone akceptita de la respondeculoj.
La urbo disponigas nun taŭgan ejon, tamen ni devos tion plani, prepari, kaj konstante prizorgi.

La muzeo postulas altan aspektnivelon laŭ nuntempaj muzeaj normoj.
1) Grandaj avantaĝoj:
- konstanta informejo en publika muzeo (dum la muzeaj malfermhoroj de mardo - dimanĉo), por turistoj (dumsomere el nemalmultaj landoj), lernejaj klasoj, informserĉantoj, ktp.
- Esperanto povas prezenti sin (ankaŭ kun diversaj ekspozicioj kun fakaj, instruaj, historiaj, sciencaj enhavoj)
- ni povas varbi publike (rete, flugfolie, afiŝe, ktp.)
- ni povas eniri en la normalajn kulturkanalojn (agentoj, gazetaro, amasmedioj, muzeogvidlibroj, ktp.)
- ni povas surloke (en la apuda t.n. Kavalira Salono) foje oferti fakajn kaj sciencajn prelegojn, informhorojn, provinstruadon, ktp.
- ni povas partopreni ĉe kulturfestoj en la kastelo, ekz. Muzeonokto, Tago de Monumento, ktp.

2) Ni devos ellabori koncepton (enhave, grafike, teknike).
Krome ni bezonas allogajn nuntempajn vitroŝrankojn, taŭgajn ekipaĵojn, ktp.
Ni petas subtenon, ĉar tio estas en Germanio eksterordinara bonŝanco por konstante informi multkanale kaj publike pri Esperanto.

3) Pluaj aspektoj
Tio povus esti la unua paŝo esti kaj resti en la muzeo. Ni ofertas organizi en la sekva/j jaro/j konferencon, simpozion pri Esperanto-muzeoj, bibliotekoj, scienca agado en la kavalira salono de la kastela muzeo.

B) Multlingva gvidsistemo en la muzeo
Nun la urbo preparas elektronikan gvidsistemon almenaŭ en la germana kaj Esperanto. Dirk Bindmann jam tradukis abundan tekston (pri historio kaj enhavo de la muzeo). Dankegon al Dirk!

C) Pluaj elegantaj salonoj en la kastela muzeo
En aŭtuno 2010 la urbo ricevos 4-5 pluajn salonojn por specialekspozicioj
1-2 foje dumjare ni povos tie oferti specialekspoziciojn ril. al Esperanto, komunikado, ktp.

D) Kiu povas helpi (honorofice) organizi kaj prepari materialojn por la konstanta muzea angulo kaj por laŭokaze ŝanĝendaj ekspozicioj?
Laŭeble aliaj kunhelpantoj asistu ankaŭ ĉe esploraj laboroj en la biblioteko, gazetarkivo, informado, ktp.
Volonte ni aŭdos vian pozitivan respondon, ĉar ni devos plani.

Reen
ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts