RSS

Cirkulero 14


CIRKULERO n-ro 14     2011.08.17

Someraj novaĵoj el Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo

En la Esperanto-urbo staĝis nemalmultaj esperantistoj, ekz. s-ro Nepre el Koreio, aliaj el Pollando, Hungario, ktp.

Dum la someraj monatoj venis gastoj el multaj landoj. Konstanta instruado de Esperanto okazis en la baza lernejo, meza lernejo kaj gimnazio far la lingvoinstruistinoj Zsofia Korody kaj Ewa Kukielka. La inaŭguro de la trilingva Arbo-esplora pado okaze de la "Jaro de la Arbaroj" en majo estis unika varbefiko en la publiko.

En printempo 2011 jam kvar eksterlandaj esperantistoj translokiĝis al Herzberg, i.a. pro fondado de propraj firmaoj. Certe vi ankoraŭ aŭdos pri la estontaj privataj entreprenoj far eksterlandaj esperantistoj.

Multaj enlandaj kaj eksterlandaj esperantistoj donacis librojn kaj gazetojn por la biblioteko kaj arkivo. La kolektaĵoj kaj duoblaĵoj multe kreskis.

De la 9a ĝis la 12a de julio 2011 okazis memoraj festotagoj okaze de la kvinjara jubileo "Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo". Dum la t.n. Festo en la parko I.a. kantis la konata esperanto-kantisto Ralph Glomp el Hamburgo. Malfermiĝis Esperanto-kafejo en la ĉefstrato. Pro invito de urbestro Gerhard Walter okazis festo kun politikistoj kaj esperantistoj en la kavalira salono de la kastela muzeo. Urbestro Gerhard Walter tre ĝojis pri la salutvortoj de d-ro Zaleski-Zamenhof. Li elkore gratulis kaj deziris, ke la Esperanto-urbo Herzberg fariĝu Esperanto-modelurbo por la estonta Esperanto-mondo. Kelkaj organmembroj de la nova Fondaĵo Esperanto-urbo Herzberg pensas pri gravaj estontaj monkolektadoj por stabiligi kaj plifortigi la Esperanto-infrastrukturon en Herzberg.

Antaŭ UK venis multaj traveturantaj gastoj, kiuj rondrigardis kaj vizitis la Interkulturan Centron Herzberg (ICH). Urbestro Gerhard Walter sendis korajn salutvortojn al la Universala Kongreso en Kopenhago.

Post la UK okazis la 3a Kulturturisma Semajno, INA-konferenco kaj Go-turniro. Tuj poste ni organizis la jam Sesan Somerferiumadon kun gelernantoj el la ĝemelurboj Herzberg kaj Gora (PL) en la apuda vilaĝo Sieber (en la bela Nacia Parko Harz). La lokaj kaj regionaj gazetoj konstante informas pri Esperanto-novaĵoj el la Esperanto-urbo. Ofte la urbodomo hisis la grandan Esperanto-flagon. Ne malofte la esperanton parolanta urbestro Gerhard Walter kaj la esperanton parolanta urba sekretariino Angelika Kiep akceptis staĝantojn kaj grupojn.

Multaj pozitivaj aferoj kaj agadoj unikas en la Esperanto-urbo. Dank al iniciato de Germana Esperanto-Centro nun ankaŭ estas bela naturŝtona muro malantaŭ la marmora Zamenhof-monumento.

Reen
ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts