RSS

Cirkulero 11


CIRKULERO n-ro 11.     2011.01.13

Esperanto-urbo Herzberg – plia sukcesa jaro
Resumo de faroj, eventoj dum 2010

Centoj da homoj el multaj landoj vizitis nin dum 2010. La preskaŭ plena dua granda gastlibro atestas pri famaj gastoj, interesaj eventoj, gajaj horoj, amikaj rilatoj, kontentaj vizitantoj. Ĉi-sube ni resumas por La Ondo la plej gravajn okazintaĵojn en laŭtema strukturo.

Instruado, projektoj

En aprilo finiĝis la dujara Comenius-projekto kun gelernantoj el la bazaj lernejoj de Miskolc (Hungario), Bar Hill (Britio) kaj Herzberg (Germanio). Por la sukcesa EU-projekto oni uzis Esperanton kiel la komunan pontlingvon por neŭtrala aliro al la kulturoj de la eŭropaj najbaroj. Okazis granda adiaŭa festo en la bazlernejo en Herzberg kune kun la gepatroj, instruistoj, infanoj, politikistoj, projekthelpantoj kaj gastoj. Danke al Esperanto la infanoj amikiĝis kaj lernis ŝati aliajn lingvojn kaj kulturojn.

La daŭrigo de la sukcesa Grundtvig-projekto kun la partneroj en Pollando kaj Slovakio estis unu el la prioritatoj. Temas pri klerigado de homoj, kiuj superas la aĝon de 50 jaroj. Oni esploras la lernfaciligan efikon per Esperanto. Pluraj partoprenantoj, kiuj komencis sian intensan lingvan-metodikan trejnadon dum Torpedo-5 en Herzberg en oktobro 2009 sukcese trapasis UEA/KER ekzamenojn dum somera seminario en Slovakio en 2010.

Grava tasko estas fakultativa instruado en la urbaj bazlernejo kaj gimnazio. Estas muziko por la oreloj se gepatroj foje demandas: “Ĉu mia infano rajtas lerni Esperanton?”

Ankaŭ eksterlerneja instruado estas en la repertuaro de la Interkultura Centro Herzberg (ICH): regulaj lingvokursoj en ĉiuj niveloj (A1-C1), preparado al ekzamenoj, seminarioj, trejnado kaj pluklerigado de Esperanto-instruantoj estas troveblaj en nia jarkalendaro.

Staĝantoj, helpantoj

Dum 2010 kelkaj staĝantoj ricevis la ŝancon movade spertiĝi kaj lingve perfektiĝi sub la gvido de Zsófia Kóródy kaj Peter Zilvar en la Esperanto-Centro. Danke al la bone ellaborita Grundtvig-projekto kaj invito de ICH, t.n. Grundtvig-asistanto povis staĝi en la Esperanto-urbo. Małgorzata Komarnicka bone utiligis tiun preskaŭ unujaran periodon por fari sekretariajn laborojn por ILEI.
Daŭras la tradicie bonaj interrilatoj de ICH kaj la korea Esperanto-movado. En la lastaj jaroj tio ebligis viziton de pluraj spertiĝemaj koreaj junuloj. Ili estas ĉiam amike akceptataj.

Novaj staĝantoj, junaj kaj maljunaj entuziasmaj kunlaborantoj estas atendataj por helpi la varian agadon de ICH en la nova jaro. Ni alvokas al komuna konstruado de la Esperanto-urbo!

Eventoj

Renkontiĝoj abundis en la Esperanto-urbo, inter ili ni mencias nur du aparte memorindajn. En julio 2010 okazis la internacia OSIEK-konferenco kun tre interesa programo, fakprelegoj de famaj esperantistoj, ekzemple, d-ro Detlev Blanke, d-ro Ulrich Lins, prof. Michel Duc Goninaz, Tom Witkam kaj aliaj.

Elstaran kantvesperon prezentis Jacques LePuil. Armela LeQuint ekspoziciis siajn plenfantaziajn pentraĵojn en la urba biblioteko.

Jam la kvinan fojon ICH organizis — kun financa subteno de la urboj Herzberg kaj Góra (Pollando) — renkontiĝon de ĝemelurbaj gejunuloj. La sukcesa kunferiumado ĉi-jare okazis en Herzberg-Sieber. Estis ĝojige sperti la bonan interparoladon, amikiĝon de samaĝuloj. Estas nepre daŭriginda kaj daŭrigota agado, eĉ kun verŝajna partopreno de alilandaj gejunuloj.

Kulturo, turismo

La regiono kaj la urbo ofertas multajn vidindaĵojn, interesaĵojn, kiuj paŝo post paŝo ricevas ankaŭ sian Esperantan karakteron. La urbestro Gerhard Walter donacis tri grandajn Esperanto-flagojn, kiujn nun la urbo hisas antaŭ la urbodomo, ekzemple, dum ŝtataj festotagoj.

Elstara sukceso estas la atingo de konstanta “Esperanto-ĉambro” en la loka kastelmuzeo. Tie nun ni povas montri la valorojn de Esperanto, varbi por servoj kaj informi pri la internacia lingvo. Jam okazis tie ekspozicioj pri Zamenhof kaj pri porinfanaj libroj en Esperanto.

La biblioteko kaj arkivo en la domo de ICH kreskis dum 2010. Pli ol 8000 libroj, ĉ. 20.000 gazetoj, 1000 turismaj broŝuroj, 300 filmoj, 500 diversaj sonunuoj k.a. estas en la elektronike registrita katalogo kaj estas atingeblaj por vizitantoj surloke kaj por alilokaj uzantoj laŭ interkonsento. Ni volas, ke tiu materialo estu alirebla, kaj ni fieras pri tio, ke nia Esperanto-domo estas preskaŭ ĉiam atingebla telefone kaj rete, kaj ĝi provizas studemulojn per kompetenta faka helpo.

Fondaĵo, financoj

La disvastigon de Esperanto kaj subtenon de la Esperanto-agadoj en kaj por la Esperanto-urbo celas helpi la nova “Fondaĵo Esperanto-urbo Herzberg”. Laŭ la intenco ĝi fariĝos solida bazo por konservi la jam atingitajn Esperanto-rezultojn en la urbo kaj por helpi la kreadon de unika “Esperanto-modelurbo”.

La persista plurjara laborado montras jam kelkajn videblajn fruktojn. Sur multaj vojoj ni progresas kaj alvokas al internacia subteno, kunirado, kunkreado.

Nova jaro, novaj defioj

Ni ĝojas pri ĉiu farita paŝo, pri ĉiu nova ideo, ĉiu nova kunagadanto. Ĉiam pli da homoj en la urbo kaj en la internacia Esperanto-movado klare ekvidas, kiajn ŝancojn la lingvo kaj la lingvouzantoj ricevas ĉi tie, kaj tiu modelo, tiuj spertoj bone subtenas kaj fortigas ankaŭ en aliaj urboj kaj landoj la aktivulojn por nia lingvo.

 

(Ĉi tiu teksto aperis ankaŭ en la januara kajero de La Ondo de Esperanto 2011.)
 

Reen
ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts