RSS

SEP - Semajnoj de Esperanto-Perfektigo


SEP = Semajnoj de Esperanto-Perfektigo: 2x1 semajnoj kun intensa lingvolernado, lingva perfektigo kaj metodika-instrukapabliga trejnado.
Aliĝu rete


SEP
Semajnoj de Esperanto-Perfektigo
 
Speciala someroferto

19.07.-26.07.2014
27.07.-03.08.2014

1) Esperanto-lingvokursoj por

a)  Komencantoj
b)  Progresintoj

2)  Esperanto-grupestr/in/o (klerigmodulo)

Programo

Ĉiutage: 6 instruhoroj
Posttagmeze: Vizitoj, gvidadoj, promenoj kaj etaj ekskursoj
Vespere: Filmoj, muziko, ludoj, babilado
 
Kostoj
A) Kurskotizoj:        
1 semajno       100,00 €     14 Tagoj    170,00 €
-  Eblas kelkaj stipendioj, bv. demandi!
-  (Rabatitaj prezoj: ekz. por studentoj)
 
B) Tranoktebloj
Ni peras por vi tranokteblon, elektu el la listo:
B.1) Tranoktado en favorpreza Esperanto-tranoktejo    12,00 € / tago
B.2) Hotelo (3 aŭ 4-stela, kun matenmanĝo)                35-60 € / tago
B.3) Privata apartamento (se min. 2 personoj)                ĉ. 20 € / persono / tago
B.4) Tranoktado en propra tendo:                                 senkosta

Mi ĝiras antaŭpagon je alteco de 50,00 € al:
Esperanto-Gesellschaft Südharz en DE-37412 Herzberg am Harz
IBAN: DE28263510150101457927  BIC: NOLADE21HZB
ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts