RSS

Torpedo-14


TORPEDO 14 (klerigseminario) – 2-6.10.2019
en Herzberg am Harz – la Esperanto-urbo
Organizantoj: Asocio de Germana Esperanto-Instruistoj (AGEI) &
GEA - Filio por Kulturo kaj Klerigado, Esperanto-Centro Herzberg
 
Temo: Prospektivaj vojoj al la esperantrilata klerigado
 
Alveno: 01.10.2019 (mardo) ekz. por eksterlandaj partoprenantoj aŭ ekz. 03.10.2019 (ĵaŭdo, ŝtata festotago)
01.10.19 (mardo) 16:30 h Esperanto-Klubo (LEB) en Esperanto-Centro Herzberg (ICH)
 
02.10.19 (merkredo) Kontaktvizitoj ĉe la universitato Göttingen, ekz. ĉe gravaj bibliotekoj kaj hungara katedro (kun elstara fakbiblioteko)
 
03.10.19 (ĵaŭdo) 10 h Dumtage vizitoj de „niaj bibliotekoj kaj arkivejoj“ en la urba biblioteko, arkivo en la malnova urbodomo, kromarkivo en Herzberg-Sieber, Centra Biblioteko en ICH
15 h Vizito de la Muzeo en la Welf-Kastelo kun la aktuala (14-a) Esperanto-fakekspozicio
 
04.10.19 (vendredo) 9:30 h Arkivoj, Bibliotekoj kaj Muzeoj ril. al Esperanto (Peter Zilvar)
11:00 h La diversaj kolektaĵoj en ICH kun aparta prezentado de speciala libroangulo kun unikaj didaktikaj kaj metodikaj lernhepiloj (Zsófia Kóródy)
12:30 h – 14:00 h Tagmeza paŭzo
14:00 h Enkonduko al Esperanto-Lingvistiko (Prof-ino Ilona Koutny),
15:30 Kafopaŭzo
16:00 h Fakaj demandoj, respondoj, konsiloj
18:30 h Komuna vespermanĝo
 
05.10.19 (sa) 9:30 h Niaj abundaj arkivaj kaj bibliotekaj materialoj laŭ specioj kaj temoj, ekz. por diverstipaj esplor- kaj klerigceloj. Kiaj estontaj plibonigoj kaj rimedoj? Kun diskutoj, sugestoj, ktp. (Zsófia Kóródy + Peter Zilvar)
11:00 h 2019: Jaro de la Indiĝenaj lingvoj: Kiuj minoritataj kulturoj kaj lingvoj estas agnoskitaj?
12:00 h Amaskomunikiloj kaj nuntempa p.r. en kaj pri la sorabaj lingvoj (Martin Ptasinski)
12:30 h Tagmeza paŭzo
14:00 h Daŭrigo de interlingvistika fakprelego far prof-ino Ilona Koutny,
15:30 h Kafopaŭzo
17:00 h Uzado de beletraj tekstoj en progresigaj kursoj – per la ekzemploj de la 5a kaj 6a periodoj de esperanta literaturo (D-ino Anina Stecay)
18:30 h Koĥum – Speciala interlingvistika fenomeno el nia regiono (Peter Zilvar)
19:00 h Komuna vespermanĝo
 
06.10.19 (dimanĉo)  9:30 h Diskutado pri noveloj, sub gvido de d-ino Anina Stecay
11:00 h Vizitoj de niaj arkivoj kaj kromarkivejoj
13 h Tagmanĝa paŭzo
14:00 h Ebleco viziti nian kromarkivejon en Herzberg-Sieber
ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts