RSS

SEP - Semajnoj de Esperanto-Perfektigo


SEP = Semajnoj de Esperanto-Perfektigo: 2x1 semajnoj kun intensa lingvolernado, lingva perfektigo kaj metodika-instrukapabliga trejnado. Aliĝu rete, legu pri pagado, detaloj sur la Aliĝilo

ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts