RSS

Esperanto-ĝardeno


La Esperanto-Ĝardeno 
de ICH (Interkultura Centro Herzberg/Germana Esperanto-Centro) en Grubenhagen-strato 6 estas konstante malfermita kun multaj servoj:

- por ripozo: de multaj jaroj gastoj el ĉiuj kontinentoj, el ĉ. 70-landoj jam vizitis la Esperanto-domon, multaj vizitantoj aperis, renkontiĝis ĉi tie ĉefe sed ne nur en la someraj monatoj. Ĝi estas speciala ripozloko kun arboj, arbustoj, floroj kaj kun trankvilo, birdkantado, bona aero!
Senkostaj bonvenigaj trinkaĵoj aŭ drinkaĵoj estas je via dispono.
Fotoalbumo
 
- por festado: aparte ŝatataj estas la dumsomeraj ĝardenfestoj, rostado, 'gulaŝ'-kuirado sur fajro, pikniko, ktp. Ofte ni elprovas novajn receptojn kaj komune gustumas memfaritajn pladojn.
► Filmeto pri bonsukcesa, bonetosa ĝardenfesto (okaze de la 125-jara jubileo de Esperanto en julio 2014).

- por naturamantoj: en la „Esperanto-Ĝardeno“ vi trovas ankaŭ plurajn rarajn Esperanto-plantojn: ekz.
  • la ruĝ-verdan Esperanto-tulipon,
  • la grandpetalan Esperanto-klematiton,
  • la unikan 'Dr. Zamenhof' grimprozujon. Ni esperas, ke ni retrovos ie la mankantan
  • „Esperanto-rozon“ kun bonodoraj flavaj floroj.
►Fotoj pri la Esperanto-floroj, detaloj.
 
- por lernemuloj: multaj plantoj kaj floroj havas unu- resp. dulingvajn nomŝildetojn, per kiuj eblas spertiĝi pri plantnomoj en Esperanto (floroj, arbustoj, vintroduraj kaktoj, arboj atendas vin.)
Eĉ pri birdoj kaj birdnomoj ni havas instruan tabulon.
Laŭ interkonsento vi povas rigardi la grandan Esperanto-bibliotekon, gazetarkivon, ktp. eĉ dum semajnfinoj kaj festotagoj. 
 
- por retumantoj: senkosta WLAN, kurento je dispono. Vizitantoj sen komputilo povas uzi teko-komputilojn de la Esperanto-Centro eĉ en la ĝardeno.

- por komfortserĉantoj: foteloj, kuŝbenkoj, herbejo, sunombreloj kaj Esperanto-pavilono (kontraŭ vento, pluvo) atendas vin.
Kafo kaj teo estas serveblaj aŭ mem fareblaj en la gastkuirejo.
 
- por sportemuloj: tabloteniso, volanludo, ĵetdisko, pilkoj, ŝako, boule (globet-ludo), laŭ interkonsento eĉ bicikloj estas haveblaj. 
Naĝi eblas en la someraj monatoj en la tre proksima, purakva Jues-lago. En vintro la lagon ofte kovras dika glacitavolo, sur kiu eblas glitkuri. 

Esperanto-Herbejo: 

nur ĉ. 400 metrojn for de ICH, ĉe la urborando sur bele flegata herbejo eblas simpla tendumado. Eblas uzi ankaŭ la ĝardenan ligvo-dometon.
En la tereno troviĝas pluraj pomarboj, arbustoj kaj ankaŭ eksperimenta legom-bedo por kultivi ekz. terpomon, fazeolojn. 

La Esperanto-Centro (ICH-domo) ofertas multajn kromajn unikajn Esperanto-servojn (vizitu prefere post antaŭanonco).

 

 

 

ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts