RSS

Cirkulero 6


CIRKULERO  n-ro 6. 2010.04.20

Saluton,

ĉe la GEA - Filio por Klerigado kaj Kulturo/Esperanto-Centro en Herzberg (ICH) post multjara persista, strebema laboro, ekestis unika Esperanto-biblioteko kun arkivejo.
Pri la tipoj de kolektitaj materialoj, katalogsistemo, interesaĵoj, raraĵoj, faritaĵoj, planoj, pri niaj servoj, ktp. ni ofertas fakprelegon, prezentadon dum GEK 2010 en Kaiserslautern.

Ofertoj:
Krom multaj aliaj servoj, kiel kursofertoj, regulaj klerigmoduloj, specialseminarioj, diverstipaj modelaj kulturagadoj, KER-ekzamenoj, ktp. ni ofertas por Germanio kaj la internacia Esperanto-movado unikan bibliotekan servon. Certe nun ĝi apartenas al unu el la plej grandaj kaj ordigitaj Esperanto-kolektaĵoj en la mondo.

La kolektaĵo:
Al la biblioteko apartenas pli ol 7.000 diversaj libroj, pli ol 13.000 diversaj gazetoj, miloj da turismaj broŝuroj, pli ol 500 "sonportiloj", pli ol 250 filmoj (sur vidbendoj, kiel DVDj kaj KDj).
Ni akceptas, kolektas kaj konservas ankaŭ multajn aliajn esperantrilatajn objektojn: filatelaĵojn, bildkartojn, glumarkojn, pinglojn, kongresinsignojn, afiŝojn, kalendarojn, fotojn, gazetartikolojn, ktp. Heredaĵoj, donacoj estas akurate, bonorde kaj rapide prizorgataj, enkatalogitaj, ĉio trovas sian bonan lokon en ŝrankoj, kolektujoj kaj sur bretoj.
Elkoran dankon al la ĝisnunaj donacintoj.

Specialaj servoj:
En la biblioteko de ICH estas apartigita pedagogia-metodika fakkolektaĵo kun multaj lernolibroj, didaktikaj materialoj, instruhelpiloj por studemuloj, instruemuloj. Ni celkonscie kolektas materialojn por riĉigi niajn ofertojn. Fakkompetenta konsultado helpas al ĉiuj, kiuj petas informojn kaj faksciojn.
La biblioteko en la Esperanto-Centro estas eĉ semajnfine atingebla, tamen antaŭ-anonco de via alveno estas dezirinda. Ĉio estas surloke uzebla, laŭ deziro multaj eroj estas ankaŭ pruntepreneblaj.

La katalogo:
Preskaŭ ĉio estas listigita, serĉebla en elektronika katalogo. Ankaŭ multaj duoblaĵoj ekzistas kaj estas grandparte listigitaj. Interŝanĝo jam funkcias kun kelkaj bibliotekoj, privat-kolektantoj; novaj kontaktoj estas bonvenaj.

Teknikaĵoj: uzantoj, studemuloj, lernemuloj havas ankaŭ komputilon, interreton, kopiilon kaj aliajn teknikaĵojn je dispono.

Aparta "Esperanto-ekspozicio" kun ĉ. 40 tabuloj kun historiaj materialoj, nuntempaj varbiloj pri uzeblo, uzado de Esperanto, kulturo, muziko, literaturo ktp. pruntcele estas je dispono por GEA-grupoj. Pri transporto bv. laŭeble mem zorgi.

Granda avantaĝo estas, ke ni servas preskaŭ dum la tuta jaro por la movado.
Volonte ni konsilas lern- kaj studemulojn. Estas ĝojige, ke jam multaj homoj petis, uzis materialojn por esploraj celoj kaj sciencaj verkoj.
Partoprenu la prezentadon dum GEK por pli bone ekkoni la bibliotekon kaj nian laboron.

Bonvenon ankaŭ al Interkultura Centro! Spertu ĉion mem!

Kun multaj salutoj,
Zsofia Korody, Peter Zilvar kaj ICH-teamo

Reen
ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts