ࡱ> '` ubjbjLULU 4.?.? 2 .<.<.<8f<j=D'v6=====>>>tuuuuuu$]whyv$u>>>>>$u==u!D!D!D>==t.!D>t!D!D^os== J.<q?p,tu0'v q;zWB*;zXs";zt>>!D>>>>>$u$uC>>>'v>>>>D '$ 'D,. Fonda5o Esperanto-urbo Herzberg Statuto 1 Nomo, jura formo, sidejo kaj financa jaro de la fonda5o La nomo de la fonda5o estas Stiftung Esperanto-Stadt Herzberg kaj en Esperanto Fonda5o Esperanto-urbo Herzberg . i estas fonda5o kun jura personeco lam privata juro, kun sidejo en Herzberg am Harz. La financa jaro estas la kalendara jaro. 2 Celo de la fonda5o Celo de la fonda5o estas financa subtenado de kulturaj, interkulturaj kaj internaciaj agadoj por la interkomprenio de popoloj en am lige kun la Esperanto-urbo Herzberg am Harz, por damre antamenigi la internacian lingvon Esperanton. Tiun celon oni plenumas precipe per: starigo de publika Esperanto-renkontejo kun alligita fakbiblioteko informado pri Esperanto kaj Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo helpo al urbo-partnerioj, precipe kun Gra (Pollando) informado kaj ekspozicioj en la muzeo Schloss Herzberg subtenado de Esperanto-instruado helpo al lernejaj inter]anoj plibonigado de la Esperanto-infrastrukturo en Herzberg helpo al kulturprojektoj en Herzberg antamenigado de Herzberg am Harz kiel Esperanta modelurbo antamenigado de fakaj kontaktoj per Esperanto lige kun Herzberg. 3 Publika utilo La fonda5o tiel sekvas ekskluzive kaj senpere impostavantaajn celojn en la senco de la Impostoregularo. La fonda5o agas neprofiteme kaj ne celas unuavice la propran ekonomian intereson. Ekzistas nenia jura rajto ricevi subvencion. iu ricevanto devontigas sin, pruvi la lamcelan uzadon de la monrimedoj. Personoj am institucioj ne rajtas ricevi avantaon per elspezoj neligitaj kun la celo de la fonda5o am per neproporcie altaj monkompencoj. Rimedojn de la fonda5o oni rajtas uzi nur por lamstatutaj celoj. 4 Kapitalo de la fonda5o Je starigo de la fonda5o ia kapitalo sumias je 30.000 . Monon akumulitan super tiu sumo oni rajtas uzi por akiri nemovebla5ojn por plenumado de la celo de la fonda5o. Nemovebla5oj de la fonda5o devas esti finance memstaraj, i.a. per ricevataj lupagoj. Subfonda5oj eblas ekde 25.000 . La respektiva fondanto povas ankam doni nomon al la subfonda5o. La kapitalo de la fonda5o estas konservenda en sia tuto sen malgrandigo. Restrukturigo de la kapitalo estas permesata. La celon de la fonda5o oni plenumas per la rendimento de kapitalo de la fonda5o kaj per eventualaj kontribuoj de la fondintoj au de aliaj personoj, kiuj ne estas eksplicite destinitaj al pligrandigo de la kapitalo. . El la rendimento de la kapitalo rajtas formii liberaj rezervoj en la kadro permesata en la imposta learo (Impostoregularo, 58 Nr. 7a). Tiuj rezervoj apartenas al la sen malgrandigo konservenda kapitalo de la fonda5o. 5 Organoj de la fonda5o Organoj de la fonda5o estas la estraro kaj la kuratoraro. Samtempa membreco en ambam organoj ne estas permesata. La membroj de la organoj agas honorofice. Ili principe ne rajtas postuli repagon de siaj elspezoj. 6 Estraro de la fonda5o La estraro konsistas el tri am kvin personoj. La tiutempa urbestro am urbestrino de la urbo Herzberg am Harz estas membro de la estraro de la fonda5o. La aliajn membrojn de la estraro elektas la kuratoraro por periodoj de po kvar jaroj. La unuan estraron difinas la fondantoj en la fondo-akto. Plurfoja reelektio estas permesata. La membrojn de la estraro povas eloficigi la kuratoraro se ekzistas grava motivo. Post fino de la oficperiodo la estraranoj restas en siaj oficoj is reelektado. Se antamtempe eksias estrarano, posteulo estas elektita nur is fino de la kuranta oficperiodo. La estraro elektas inter siaj membroj prezidanton am prezidantinon kaj ties anstatamanton, konsiderante ke la urbestro am urbestrino principe prenas la rolon de prezidanto de la estraro. 7 Rajtoj kaj devoj de la estraro La estraro reprezentas la fonda5on en juraj kaj nejuraj aferoj. i havas la rolon de lamlea reprezentanto kaj agas per komuna ago de po du estraranoj. La estraro mastrumas la fonda5on konforme al ia celo kaj al tiu i statuto. Tiuj taskoj inkluzivas precipe: mastrumadon de la kapitalo de la fonda5o disdonadon de rimedoj el la fonda5o (eventuale kon >@DNPT\^|嵬kUkU d f  , Ǵm\L=hm hm CJOJQJ^J *h3(hkgCJOJQJ^J hm hm CJOJPJQJ^J#hkg5CJOJPJQJ\^Jo(hkg5CJOJQJ\^J$hihm|OJQJ^JaJmH sH $hihm|CJOJQJ^JmH sH $hihkgCJOJQJ^JmH sH h2_Hhm|OJQJ^JaJh2_Hhm|CJOJQJ^JhkgCJOJPJQJ^Jo(hkgCJOJQJ^J * P \ ^ l n  2 H ^ ȷȠ}qbNN:'hm CJOJQJ^JfHq 'hkgCJOJQJ^JfHq h2_Hhm|CJ OJQJ^JhiCJOJQJ^Jh2_Hhm|OJQJ^JaJ'hiCJOJQJ^JfHq -h2_Hhm|CJOJQJ^JfHq hm hm CJOJPJQJ^JhkgCJOJPJQJ^Jh2_Hhm|CJOJQJ^JhkgCJOJQJ^Jhm hm CJOJQJ^J :v.(*,PR$&^ & F & F-DM gdm & Fgdm & F^`gdm h^hgdm &bvͲpYEpY'hiCJOJQJ^JfHq -h2_Hhm|CJOJQJ^JfHq 'hm CJOJQJ^JfHq $hihm|CJOJQJ^JmH sH 5hihm|CJOJQJ^JfHmH q sH 5hihm CJOJQJ^JfHmH q sH /hiCJOJQJ^JfHmH q sH hm CJOJQJ^Jh2_Hhm|CJOJQJ^J$6:Jhjnptv,.68LpxŮٚŃŃwwٚk\kkPPh_TCJOJQJ^Jh:hiCJOJQJ^JhiCJOJQJ^Jhm CJOJQJ^J-hm hm CJOJQJ^JfHq 'hiCJOJQJ^JfHq -h2_Hhm|CJOJQJ^JfHq 'hm CJOJQJ^JfHq h2_Hhm|CJOJQJ^J-h2_Hhm|CJOJQJ^JfHq $&(,4NPRbdp尜{l{]J7J$h3(h_TCJOJQJ^JmH sH $hYh_TCJOJQJ^JmH sH h2_Hhm|OJQJ^JaJh_T5CJOJQJ\^J"h2_Hhm|5CJOJQJ\^Jh2_Hhm|CJOJQJ^J'h_TCJOJQJ^JfHq -h2_Hhm|CJOJQJ^JfHq h2_Hh_TCJOJQJ^Jh:h_TCJOJQJ^Jh_TCJOJQJ^Jh2_Hhm|CJOJQJ^Jp $&68"ںڗںq^K$h:h:CJOJQJ^JmH sH $h:hYCJOJQJ^JmH sH $hYhm|CJOJQJ^JmH sH $h3(hYCJOJQJ^JmH sH $hYhm|OJQJ^JaJmH sH h+fCJOJQJ^JmH sH $hYhYCJOJQJ^JmH sH hYhCJmH sH $hYhm|CJOJQJ^JmH sH $hYhCJOJQJ^JmH sH "&(82@NRVtdtdtTtA$hihm|CJOJQJ^JmH sH h+fCJOJQJ^JmH sH h\FCJOJQJ^JmH sH $h\Fh\FCJOJQJ^JmH sH h\Fh:CJmH sH $h\Fh:CJOJQJ^JmH sH $h\Fhm|CJOJQJ^JmH sH $h:hm|CJOJQJ^JmH sH $h:h:CJOJQJ^JmH sH h:h:CJmH sH $h:hm|CJOJQJ^JmH sH RTVZ\JL & F & F & F L^`LV^ͺy^C0y$h\FhiCJOJQJ^JmH sH 5hihiCJOJQJ^JfHmH q sH 5hihm|OJQJ^JaJfHmH q sH 5hihm|CJOJQJ^JfHmH q sH $hihm|CJOJQJ^JmH sH $hihiCJOJQJ^JmH sH $hihCJOJQJ^JmH sH h2_Hhm|CJOJQJ^J"hih5CJOJQJ\^J"hihm|5CJOJQJ\^J &TXZbѶu]u]uB/$h}/(hm|CJOJQJ^JmH sH 5h}/(hm|CJOJQJ^JfHmH q sH /h}/(CJOJQJ^JfHmH q sH 5h}/(hm|CJOJQJ^JfHmH q sH $h}/(h}/(CJOJQJ^JmH sH $h}/(hiCJOJQJ^JmH sH 5h}/(hiCJOJQJ^JfHmH q sH $hihm|OJQJ^JaJmH sH 5hihm|CJOJQJ^JfHmH q sH TXZ\@DFJLðth\hMt=th9ECJOJQJ^JmH sH h2_Hhm|OJQJ^JaJh9ECJOJQJ^Jh9 CJOJQJ^J$h9 h9 CJOJQJ^JmH sH *h}/(hm|6CJOJQJ]^JmH sH $h}/(hm|CJOJQJ^JmH sH $h}/(h}/(CJOJQJ^JmH sH h2_Hhm|CJOJQJ^Jh}/(h}/(CJOJQJ^Jh}/(CJOJQJ^J$h}/(hm|OJQJ^JaJmH sH <|~˸lYG8h 5CJOJQJ\^J"h2_Hhm|5CJOJQJ\^J$h hm|CJOJQJ^JmH sH $h hm|CJOJQJ^JmH sH $h h CJOJQJ^JmH sH $h9Eh+fCJOJQJ^JmH sH $h+fhm|CJOJQJ^JmH sH $h+fh+fCJOJQJ^JmH sH $h+fh9 CJOJQJ^JmH sH h2_Hhm|OJQJ^JaJ$h9 hm|CJOJQJ^JmH sH bf&*>ȹmZJ:Zh ]HCJOJQJ^JmH sH h&ZCJOJQJ^JmH sH $h ]Hhm|CJOJQJ^JmH sH $h ]Hh CJOJQJ^JmH sH $h hm|OJQJ^JaJmH sH $h h CJOJQJ^JmH sH $h hm|CJOJQJ^JmH sH h2_Hhm|OJQJ^JaJ"h2_Hhm|5CJOJQJ\^J'h h 5CJOJQJ^JmH sH "h h 5CJOJQJ\^Jn!p!""x#z#$$$<%>%n&p&J''*XlXPYYYYY & F & F & F gd; & F 04 ̸۩vcPc=P*$h/,h/,CJOJQJ^JmH sH $h hD8`CJOJQJ^JmH sH $h/,hm|CJOJQJ^JmH sH $h/,hD8`CJOJQJ^JmH sH $h ]Hhm|CJOJQJ^JmH sH h ]Hh ]HCJmH sH $h ]Hh ]HCJOJQJ^JmH sH h2_Hhm|OJQJ^JaJ'h h ]H5CJOJQJ^JmH sH h ]H5CJOJQJ\^J"h2_Hhm|5CJOJQJ\^J$h ]Hhm|CJOJQJ^JmH sH !$!F!H!j!l!n!p!"""T"d"""0#6#t#ʺݺzݺgTA$h&Zh&ZCJOJQJ^JmH sH $h/,h&ZCJOJQJ^JmH sH $h&Zh/,CJOJQJ^JmH sH $h/,hm|OJQJ^JaJmH sH h2_Hhm|OJQJ^JaJh2_Hhm|CJOJQJ^JhD8`hm|CJOJQJ^Jh/,CJOJQJ^JmH sH $h/,hm|CJOJQJ^JmH sH $h/,h/,CJOJQJ^JmH sH h&ZCJOJQJ^JmH sH t#x#z#####,$0$$$$$$%:%<%>%r%%ǷǤǑ~hRh?$h h&ZCJOJQJ^JmH sH *h&Zh&Z5CJOJQJ\^JmH sH *h&Zhm|5CJOJQJ\^JmH sH $h&Zhm|CJOJQJ^JmH sH $h9Eh&ZCJOJQJ^JmH sH $hd<hd<CJOJQJ^JmH sH h[OCJOJQJ^JmH sH $h&Zh&ZCJOJQJ^JmH sH $h&Zhm|OJQJ^JaJmH sH $h&Zhm|CJOJQJ^JmH sH %%%%%%%%&&V&j&n&p&' 'F'ʷvv^K;h@OCJOJQJ^JmH sH $h;hm|OJQJ^JaJmH sH .h9ECJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 4h;h;CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH $h;hm|CJOJQJ^JmH sH $h;h;CJOJQJ^JmH sH $h;h&ZCJOJQJ^JmH sH $h&Zhm|CJOJQJ^JmH sH $h&Zh&ZCJOJQJ^JmH sH h;CJOJQJ^JmH sH F'J'^'`'''''''''''(X&X*X0XjXlXNYPYYYY޻Εr_]_r_QBh2_Hhm|CJOJQJ^JhNCJOJQJ^JU$hNhm|CJOJQJ^JmH sH h9ECJOJQJ^JmH sH $hNhNCJOJQJ^JmH sH $hNh'CJOJQJ^JmH sH $h@Ohm|CJOJQJ^JmH sH $h h@OCJOJQJ^JmH sH hNCJOJQJ^JmH sH $h@Oh@OCJOJQJ^JmH sH h2_Hhm|CJOJQJ^Jforme al gvidlinioj) decidojn pri formado de rezervoj prezentadon de kontoj kaj raportadon pri la mastrumado de la fonda5o al la kuratoraro kaj la kontrolanta instanco eventualan dungadon de laborfortoj.. 8 Decidoj de la estraro La estraro normale faras siajn decidojn en kunsidoj, kiujn kunvokas la prezidanto au la vicprezidanto almenam unu fojon jare kaj cetere lam bezono kun trisemajna antamaverto. La estraro estas decidkapabla per almenam du estraranoj. La estraro faras siajn decidojn per simpla plimulto de la eestantaj estraranoj. Okaze de samnombreco de vo oj decidas la vo o de la prezidant(in)o am se tiu ne eestas de la vicprezidant(in)o. Pri iu kunsido devas esti verkita protokolo, kiun subskribas la prezidinto de la kunsido. Decidoj per skriba proceduro estas permesataj, kondi e ke neniu estrarano deziras kunsidon. 9 Kuratoraro La kuratoraro konsistas el minimume nam kaj maksimume 15 personoj. Tiuj devas posedi la fakan kompetenton, kiu necesas am utilas por plenumi la celojn. La membrojn de la unua kuratoraro difinas la fondantoj. Cetere la kuratoraro kompletigas sin per alelektado au elektas siajn membrojn lam rotacia proceduro. La oficperiodo estas ses jaroj. Reelektio estas senlime permesata. Post fino de la oficperiodo la membroj restas en siaj oficoj is reelektado. iun duan jaron unu triono el la membroj estas reelektata lam rotacia proceduro. La konsiston de la respektivaj trionoj oni difinas e fondado de la fonda5o per lotumado. Se eksias membro antam la fino de sia oficoperiodo, posteulo estas elektita nur is fino de la oficperiodo. La kuratoraro elektas inter siaj membroj prezidanton am prezidantinon kaj ties anstatamanton. 10 Taskoj, rajtoj kaj devoj de la kuratoraro kaj ties decidoj La kuratoraro havas jenajn taskojn: enoficigo kaj eloficigo de la estraranoj sen]arigo de la estraro decidado pri statut]anoj, kunfando kun alia fonda5o am malfondo de la fonda5o. Por la disdonado de rimedoj el la fonda5o la kuratoraro povas, konsente kun la estraro, doni gvidliniojn. La kuratoraro faras siajn decidojn normale en kunsidoj, kiujn kunvokas la prezidant(in)o am ties anstatamanto minimume unu fojon jare kaj cetere lambezone. La kuratoraro estas decidkapabla se eestas minimume duono de ties membroj kaj la prezidant(in)o am okaze de malhelpo ties anstatamanto. Krom kie estas alimaniere difinite, la kuratoraro faras siajn decidojn per simpla plimulto de la eestantaj personoj. Okaze de samnombreco de vo oj decidas la vo o de la prezidant(in)o am se tiu ne eestas de la vicprezidant(in)o. Krom kiam temas pri statut]anoj, kunfando kun alia fonda5o am malfondo de la fonda5o, decidoj per skriba proceduro estas permesataj, kondi e ke neniu membro de la kuratoraro deziras kunsidon. Pri iu kunsido devas esti verkita protokolo, kiun subskribas la prezidinto de la kunsido. 11 Statut]anoj, kunfando kun alia fonda5o kaj malfondo La kuratoraro povas fari decidon pri statut]anoj per plimulto de du trionoj. Pri kunfando kun alia fonda5o am malfondo de la fonda5o validas nur unuanima decido. i tiun regulon ne eblas nuligi per statut]ano. i-tiajn pa]ojn devas aprobi la kontrolinstanco pri fonda5oj. 12 Destino de la kapitalo Okaze de likvidado am malfondo de la fonda5o am de malapero de la impostavantaa celo, la kapitalo de la fonda5o rajtas esti uzata, kun antama aprobo de la financoficejo, nur senpere kaj ekskluzive por celoj de publika utilo konformaj al la celo de la fonda5o ( 2 de la statuto). 13 Kontrolado de la fonda5o La fonda5o estas sub ]tata kontrolado konforme al la learo aplikata al fonda5oj. 14 Ekvalidio La statuto de la fonda5o ekvalidias per agnosko fare de la kontrolinstanco pri fonda5oj. Herzberg am Harz, la [dato] Subskriboj:   YYYY6[8[[[0]2]]]^^^^^2a4aVbXbddHeh^hh^h & F & F ` & F gdRN) & F YYYYYzZZZZZ$[&[2[6[8[[[[J\N\\\,]0]2]ĸІs`MsMsMs`$haahaaCJOJQJ^JmH sH $haahm|OJQJ^JaJmH sH $haahm|CJOJQJ^JmH sH ' *ht|haaCJOJQJ^JmH sH h2_Hhm|CJOJQJ^JhaahaaCJOJQJ^JhaaCJOJQJ^JhNCJOJQJ^Jh2_Hhm|OJQJ^JaJhN5CJOJQJ\^J"h2_Hhm|5CJOJQJ\^J2]P]|]]]]^^^^^^^^0_6_8_H_L___`ʷʷtʷ^Jʷ>hRN)CJOJQJ^J'hRN)hRN)CJOJQJ\^JmH sH *hRN)hm|5CJOJQJ\^JmH sH h2_Hhm|OJQJ^JaJhRN)5CJOJQJ\^J"h2_Hhm|5CJOJQJ\^J$hRN)hm|CJOJQJ^JmH sH $hRN)hm|CJOJQJ^JmH sH $hRN)hRN)CJOJQJ^JmH sH h[OCJOJQJ^JmH sH $hRN)haaCJOJQJ^JmH sH `8```aa a,a2a4apataaaaaaʾ寠zjWjD1$h/,h[OCJOJQJ^JmH sH $h[Ohm|CJOJQJ^JmH sH $h[OhRN)CJOJQJ^JmH sH hRN)CJOJQJ^JmH sH $hRN)hm|CJOJQJ^JmH sH $hRN)hRN)CJOJQJ^JmH sH h2_Hhm|CJOJQJ^Jh2_Hhm|CJOJQJ^Jh[OCJOJQJ^Jh[Oh[OCJOJQJ^Jhl(CJOJQJ^JhRN)CJOJQJ^JhRN)hRN)CJOJQJ^JabRbVbXbbbbccccdddddddddDeHeLeʷnʉʉ[HHH[$h&Zh[OCJOJQJ^JmH sH $h[Ohm|CJOJQJ^JmH sH 5h[Ohm|CJOJQJ^JfHmH q sH $h[Oh[OCJOJQJ^JmH sH 5h[Oh[OCJOJQJ^JfHmH q sH $h[Ohm|OJQJ^JaJmH sH $h[Ohm|CJOJQJ^JmH sH $h/,h[OCJOJQJ^JmH sH h[OCJOJQJ^JmH sH HeJeLeeefhff:gu@uBuDuFuu & F & F & Fh^h & Fooooo(p,p.pppppppqŪřoXI6&6hGuCJOJQJ^JmH sH $hGuhGuCJOJQJ^JmH sH h2_Hhm|CJOJQJ^J-h2_Hhm|CJOJQJ^JfHq $hnhGuCJOJQJ^JmH sH -hGuhGuCJOJQJ^JfHq !hGuhGuCJfHq 5hGuhnCJOJQJ^JfHmH q sH 5hGuhm|CJOJQJ^JfHmH q sH hGuhnCJmH sH $hGuhnCJOJQJ^JmH sH q qqqFqHqJqZqqqbrdrrrrLsȹȪq^qC(5h5+Yh5+YCJOJQJ^JfHmH q sH 5h5+Yhm|CJOJQJ^JfHmH q sH $h5p?h5+YCJOJQJ^JmH sH $h5+Yhm|CJOJQJ^JmH sH $h5+Yh5+YCJOJQJ^JmH sH $h5+YhGuCJOJQJ^JmH sH h2_Hhm|CJOJQJ^JhGu5CJOJQJ\^J"h2_Hhm|5CJOJQJ\^J$hGuhm|CJOJQJ^JmH sH $hGuhm|CJOJQJ^JmH sH LsNsPsRs`svs|ssssssssɮucTBTc0"h2_Hhm|5OJQJ\^JaJ"h5+Yh5+Y5CJOJQJ\^Jh5+Y5CJOJQJ\^J"h2_Hhm|5CJOJQJ\^J$h5+Yhm|CJOJQJ^JmH sH $h5+Yh5+YCJOJQJ^JmH sH $h5+Yhm|CJOJQJ^JmH sH 5h5+Yhm|CJOJQJ^JfHmH q sH 5h5+Yh5+YCJOJQJ^JfHmH q sH 5h5p?h5+YCJOJQJ^JfHmH q sH ss^tbtftptttttt:uBuFujunuru~uuuuuǴoǴ`T`T`T`94h2_Hh5CJ OJQJ^JaJ fHq hPgCJOJQJ^Jh2_Hhm|CJOJQJ^J"h2_Hhm|5OJQJ\^JaJ"hPghPg5CJOJQJ\^JhPg5CJOJQJ\^J"h2_Hhm|5CJOJQJ\^J$hPghm|CJOJQJ^JmH sH $hPghm|CJOJQJ^JmH sH $hPghPgCJOJQJ^JmH sH $hPgh5+YCJOJQJ^JmH sH uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu4h2_Hh5CJ OJQJ^JaJ fHq hRht|jht|U 21h:pD8`. A!"#$n% @@@ NormalCJ_HaJmHsHtHN@N Heading 1$@&5CJOJQJ\^JaJ Z@Z Heading 2$h\@&^h`\5CJOJQJ\^JV@V Heading 3$<@&5CJOJQJ\^JaJDA@D Default Paragraph FontVi@V Table Normal :V 44 la (k@(No List POP SprechblasentextCJOJQJ^JaJDB@D Body Text5CJOJQJ\^J4@4 2_HHeader p#4 @"4 2_HFooter p# "& "& "& "&o ()*fg23\]^uv`a C{Sefrs-.} \ ] ^ x y O P Q k l yz{786QRSbc+,DF 4M /0567qrGH123CDn#n#n#^n#^n#n#^n#9*n#^n#9*n#^n#sn#^n#^n#n#^n# n#^n#sn#GVn#sn#sn#sn#sn#sn#sn#sn#sn#sn#sn#^n#^n#sn#^n#in#^n#sn#^n#in#^n#\n#^n#^n#sn#^n#sn#^n#sn#^n#sn#^n#sn#^n#sn#^n#sn#^n#sn#^n#^n#sn#^n#sn#^n#sn#^n#^n#sn#^n#k n#^n#sn#^n#sn#^n#sn#^n#^n#sn#^n#sn#^n#sn#sn#sn#sn#sn#sn#^n#^n#^n#^n#sn#^n#sn#^n#sn#^n#sn#^n#sn#^n#sn#^n#^n#sn#^n#sn#^n#sn#^n#sn#^n#sn#^n#^n#sn#^n#sn#sn#sn#in#^n#sn#^n#sn#^n#sn#^n#sn#^n#\n#^n#sn#^n#^n#un#^n#sn#sn#un#sn#sn#^n#^n#sn#^n#sn#^n#^n#sn#^n#sn#^n#^n#sn#^n#sn#sn#sn#sn#^n#^n#sn#sn#sn#sn#sn#sn# ()*fg23\]^uv`a C{Sefrs-.} \ ] ^ x y O P Q k l yz{786QRSbc+,DF 4M /0567qrGH123CD000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 08 08 08 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00000000000 ()*fg23\]^uv`a C{Sefrs-.} \ ] ^ x y O P Q k l yz{786QRSbc+,DF 4M /0567qrGH123CD000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0A 0A 0A 0A 0A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000 p"V t#%F'Y2]`aLef^jmoqLssuu!"#$%'()*+<=>?ABCDFGHIK YHenuu &;@EJu8@0( B S ? KK+5_a12 '1^tv_a Cz{RS6;w} % ' ^ w Q j l v # Y a 5 ; RT8B[eSa4B&34LMS]F3B::::::::::::::::::::::::::*^vaC{w} ^ y Q l 6Sc34MH3DKK+5_aTOwpJEJY-}Le]",@ *LZw?4dhO74#lI!qBJƑ KbJz3PGd-'Qַ>=MRu~4UrxGG`H 0k"$jf1:7j m);p&~bqr!fqFZ^`OJPJQJ^J. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hh^h`OJPJQJ^J. 88^8`hH. L^`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH.)?)^)`?o(.^`OJPJQJ^Jo(- pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(.?^`?OJPJQJ^Jo(-pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(.^`OJPJQJ^Jo(-pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`OJPJQJ^J. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.)?)^)`?o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.O7TOw;p!qBGG`?4=MRz3P!fqk"$j KE~bqe]"j m-'Q-}u~4U@ *o0 Ɲ$T^gv^" (@ @ @-,9 m /,:kg'l(}/(RN)5p?9EeE ]H2_HYO[O_T5+YD8`aa+fm| YNnid}PgV\Fd<;R3([`)Tahoma"1F: )8787$>4d 3Q HX?m|2Mustersatzung 2 InternetseiteICH3BrianX       Oh+'0 ( H T ` lx Mustersatzung 2 InternetseiteICH3NormalBrian12Microsoft Office Word@6@M@f@$v@V*8՜.+,0 px :ICH7' Mustersatzung 2 InternetseiteMustersatzung 2 InternetseiteMustersatzung 2 Internetseite TitleTitreTitel !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F@3J1TableMzWordDocument4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q