RSS

AktualeArboplantado  2016-11-03

Sur la suda deklivo de la kastela monto aktivuloj de lokaj kluboj en kunlaboro kun la EMA gimnazio startis novan projekton: planti fruktarbojn kiel simbolon de amikeco kaj agadon por la estonto. Alvoko iris ankaŭ al organizaĵoj, kiuj prizorgas rifuĝintojn en Herzberg, ĉar tiu projekto celis ankaŭ integriĝadon de la novaj loĝantoj, kiuj antaŭ ne longe eksetlis en la urbo. Dank' al sponsoroj ĉiuj bezonataĵoj estis liveritaj al la loko de plantado, nur fosilon oni devis mem kunporti. Tripersonaj grupetoj estis formitaj: 1 klubano kun 1 gimnazia lernanto kaj 1 rifuĝinto kune plenumis plantadon de 1-2 arbetoj. Specialisto, fakulo el la gimnazio klarigis, kiel planti kaj tondi la arbetojn, ke ili forte staru kaj laŭeble frue produktu fruktojn. La plantadon malfaciligis la kota tero kaj aŭtuna pluveto, sed neniel forprenis la bonan etoson, kiun havis la kunlaborantaj teamanoj. La arbeto de la Esperanto-klubanoj ricevis ŝildeton: 'Arbo de amikeco'. Fotoalbumo


Torpedo-11  2016-10-04

TORPEDo 11 - la Tradicia Oktobra Renkontiĝo PEDagogia (samtempe 75a studsesio) okazis inter septembro 30 - oktobro 3 2016 organizite de la Filio de GEA por Klerigado kaj Kulturo kaj AGEI, Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj. Tiu tradicia evento fariĝis denove internacia pro partopreno de invititaj prelegantoj: Sara Spano (estrarano de UEA), Francesco Maurelli (reprezentanto de Kosmo, ellaboranto de internaciaj projektoj), Eva Fitzelova kaj Johannes Mueller (redaktoroj de la reta radio Kern.punkto.info). La kvartaga seminario havis ĉiutage alian ĉeftemon:
1. Tago de observado: raportoj pri instrusperto kaj instrurilataj movadaj eventoj, trejnebloj; 2. Tago de kursorganizado, internaciaj projektoj; 3. Tago de komunikado; 4. Tago de metodiko. Pluraj instrumetodoj estis traktitaj, analizitaj. La partoprenantoj povis studadi lernolibrojn kaj didaktikajn helpmaterialojn el la riĉa kolektaĵo de la biblioteko de Interkultura Centro Herzberg. Inter la partoprenantoj estis ankaŭ gekolegoj el nia pola partnerurbo Góra, kiuj ĉeestis ankaŭ la SALO-11 postseminarion. Fotoalbumo


2016.09. Poznan - Erasmus+ projekto  2016-09-26

Novan internacian projekton komenciis la Esperanto-Centro Herzberg kun du partneroj: Centro de Interkultura Edukado en Nowy Sacz, Pollando kaj Edukado kaj Interreto (E@I) en Slovakio. Temas pri instrukapabliga trejnado kaj movada-faka preparo de aktivuloj por gvidi Esperanto-kursojn, klubojn, kaj spertiĝo per internacia kunlaboro. Tri elektitaj aktivuloj el Germanio kunveturis kun Peter Zilvar kaj Zsófia Kóródy por partopreni trejnsesion en Poznan, Pollando, kie samtempe okazis la sesio de Interlingvistikaj Studoj de UAM kaj la tradicia kulturfestivalo Arkones. La trejnitoj de la tri partnerlandoj ricevis subvencion de la EU-projektbudĝeto. La projekto daŭros du jarojn, la sekva komuna seminario okazos en oktobro en Herzberg dum la Pedagogiaj Tagoj (Torpedo) kaj la tria post du jaroj en Pollando.


Internacia Sporttago  2016-09-03

La Internacia Sporttago en la 3a de septembro estis nova iniciato de sportemaj aktivuloj en Herzberg. Ili invitis ĉiujn loĝantojn partopreni kelkhoran korpotrejnadon en la sporthalo de bazlernejo Mahnte. Oni - ĉu individue ĉu en teamoj - povis elekti gimnastikon, pilkludojn, tablotenison, eĉ dancadon por plenumi taskojn kaj ricevi atestilojn. La celo estis alvenigi ankaŭ rifuĝintojn, alvoki familiojn pri la graveco de korpoekzercado, fari ion por konservi bonan sanon. Ankaŭ la klubanoj kaj geamikoj de la Esperanto-Centro ekz. el Bulgario partoprenis: ili biciklis, ludis korbopilkon kaj tablotenison. Parolante kun aliaj partoprenantoj ili multe informis pri Esperanto. Estis sukcesa ago-tago. Fotoalbumo


Kunvenoj, gastoj, floroj en la Esperanto-ĝardeno  2016-08-30

La Esperanto-ĝardeno de la Esperanto-Centro en Herzberg, la agrabla pavilono, la bela herbejo kaj flegata florĝardeno estas ofta scenejo por klubkunvenoj, festoj ekz. de naskiĝtagoj, por komuna manĝado, kantado, diskutado, babilado. Parto de nia interkultura agado estas ankaŭ helpi la integriĝon de diversnaciaj novcivitanoj, rifuĝintoj al la urbo kaj la regiono kaj kompreneble ĝojigas nin la oftaj vizitoj de Esperanto-gastoj, kiuj aldonas pluan internaciecon, pliriĉigas, plu kolorigas la amikajn eventojn.
Volonte ni rakontas pri la Esperanto-plantoj en la ĝardeno kaj fiere montradas niajn raraĵojn florantajn en diversaj jarsezonoj. Jen kelkaj belaj someraj floroj: la Esperanto-klematito kaj la Dr. Zamenhof grimprozo, kiu en somero 2016 ricevis elegantan, romantikan apogilon. Fotoalbumo


UK en Nitra, 2016.07  2016-07-31

Reprezentantoj de la Esperanto-Centro Herzberg, Peter Zilvar kaj Zsófia Kóródy partoprenis en la 101-a UK en Nitra. Ili prezentis la Esperanto-agadojn kaj rezultojn en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo per koridora ekspozicio, rakontis pri la eventoj kaj planoj en la urbo aldone al la filmprezentado de Roman Dobrzynski, gvidis kunsidon pri la kunlaborado de Esperanto-Centroj, bibliotekoj kaj kontribuis al la kunsido pri ĝemelurbaj agadoj. Estis bela travivaĵo sperti, kiom mutle atingis LKK  rilate al publika prezentado de Esperanto dum la kongreso: surstrate, en muzeoj, ekspoziciejoj, teatro, restoracioj kaj kafejoj, ktp. En la paralele okazanta Infana Kongreseto partoprenis tri lernantinoj el Herzberg, kiuj rakontis tie pri Esperanto-eventoj kaj vidindaĵoj en la urbo.
Post UK Zsófia Kóródy partoprenis ankaŭ la 49-an ILEI-konferencon en Nyíregyháza, Hungario. Ŝi prelegis tie pri Esperanto-instruado, movadaj aktivaĵoj en la Esperanto-urbo kaj pri la someraj lernejoj enkadre de la kunlaboro kun la ĝemela urbo Góra en Pollando.


Kursoj en Harzkurier kaj en Uslar  2016-07-12

En julio 2016 - post interkonsento kun la redaktoro de Harzkurier - komenciĝis 15-semajna gazeta kurso, kiun ellaboris kunlaborantoj de la Esperanto-Centro, Peter Zilvar kaj Zsófia Kóródy. La lernmaterialo laŭpaŝe prezentis la Esperanto-gramatikon kaj enhavis modelfrazojn en la germana kaj en Esperanto pri urbo Herzberg kaj pri la Harz-regiono. Tiel ekestis speciala lernmaterialo rilate al la Esperanto-urbo kaj ĝia ĉirkaŭaĵo. La lecionoj enhavas ankaŭ solvendajn taskojn, por kiuj oni povas ricevi premion. Jam post la apero de la unua leciono venis tre pozitivaj reagoj. Lecionoj de la gazeto
Peter Zilvar kaj Zsófia Kóródy ricevis inviton ankaŭ al urbo Uslar por gvidi Esperanto-kurson. La organizantoj de la feriotempa junulara renkontiĝo elektis Esperanto-titolon: Kio estas feliĉo?, ja ili opinias, ke Esperanto povas esti interesa defio, bona komuna lerncelo por la germanaj, polaj kaj francaj partoprenantoj. La prezentado pri Esperanto kaj la ĉ. 4-hora kurseto estis bone akceptitaj, ekestis entuziasma lernado dank' ankaŭ al la helpo de Cornelia Luszczek, studentino el Herzberg. La instruhoroj de Zsófia kun multaj lingvaj ludoj, aktivaĵoj kaj konversaciado atingis la celon, la eksperimento estis sukcesa, la tago estis pasigita en bona etoso. Fotoj


Esperanto-urbo 10-jara  2016-07-11

La 10-jara jubileo de Herzberg am Harz…la Esperanto-urbo estis elegante festata la 9a-an de julio 2016 en la kavalira salono de la Welf-kastelo. Aperis prezidantoj de diversaj lokaj asocioj, politikistoj, vicurbestroj, reprezentantoj kaj gastoj el la Esperanto-amikaro. Festparolis urbestro Lutz Peters, salutis la pli ol cent ĉeestantojn ankaŭ eksurbestro Gerhard Walter kaj urbestrino de la pola ĝemelurbo Góra, Irena Krzyszkiewicz kun kelkmembra pola delegacio, nome de UEA ĝia ĝenerala sekretario, Martin Schäffer kaj nome de GEA Sebastian Kirf, prezidanto. Peter Zilvar kaj Zsófia Kóródy per ampleksa bild-resumo memorigis pri la multaj eventoj kaj diverstipaj kulturagadoj dum la lastaj dek jaroj, la ĝemelurbaj junuloj, partoprenantoj de SALO-11 kontribuis al la festprogramo per kantado. Post tagmeza bufedo oni povis rigardi la ekspozicion de la Esperanto-Centro konsistantan el gazetartikoloj, fotoj, afiŝoj, memoraĵoj de la ĝemelurba agado kaj eldonaĵoj pri la Esperanto-urbo. Posttagmeze en la korto de la urbodomo la ĝemelurbaj urbestroj plantis rozujon nomatan „Rozo de la Espero“. Poste ĉiuj iris al la Esperanto-Centro por komuna festado kun kafo kaj kuko. En la sekva tago dank’ al Guido Brandenburg kaj donaco de GEFA por la Esperanto-urbo nova Esperanto-benko estis inaŭgurita en Domeyer-parko. Dum la posttagmezo okazis kradrostadfesto en la Esperanto-ĝardeno. Aperis ankaŭ BEMI-biciklantoj survoje al IJK en Vroclavo.
Pri la kelktaga festado raportis krom la regionaj gazetoj Harzkurier kaj HNA ankaŭ radio Göttingen kaj NDR. Grandaj afiŝoj pri la festo pendis en la urbo kaj la Esperanto-Centro eldonis memorlibron kun fotodokumentado. Raporto, fotoserio sur la urba hejmpaĝo. Fotoalbumo
 


SALO-11  2016-07-10

La Somera Arbara Lernejo inter 3-10 julio 2016 jam la 11-an fojon okazis ĉiujare sen interrompo dank' al la subvencioj de la du urboj kaj al DPJW (ministeria subvencio). La 1-semajna kuna feriumado de 12-18-jaraj gejunuloj el la ĝemelurboj Herzberg kaj Góra (PL) estis denove en Sieber, ĝuante la servojn de Hotelo Zum Pass. La programo enhavis 4-5 Esperanto-lecionojn ĉiutage, gvidate de Zsófia Kóródy, Cornelia Luszczek, Lidka Nowak kaj Iwona Sawicka, eksursojn en la montaro kaj al la regiono, viziton al la aventurparko Pullman City, naĝadon en plezurbanejo en Bad Lauterberg, sportojn, ludojn, manlaboradon kaj aliajn libertempajn ŝatokupojn. Urbestro de Herzberg Lutz Peters vizitis kaj salutis la pol-germanan grupon en Sieber. Ankaŭ gepatroj kaj aliaj familianoj, geamikoj alvenis al la adiaŭa vespero por rigardi la kulturprogramon de la junularo kaj komune partopreni vesperan rostadfeston. En la lasta tago la gejunuloj ne nur rigardis vidindaĵojn de la Esperanto-urbo Herzberg, sed partoprenis en la kastelo la grandan feston okaze de la 10-jara jubileo de Herzberg am Harz kiel Esperanto-urbo. La pola grupeto tie aldoniĝis al la 5-membra delegacio el Góra gvidata de la urbestrino Irena Krzyszkiewicz. Pri SALO-11 aperis informoj ĉe Facebook, gazetartikoloj kaj en Herzberg (Harzkurier) kaj en Góra (Przeglad Górowski). Fotoalbumo


Esperanto-lernado en lernejoj kaj en la ferioj   2016-07-01

Pluraj eventojn organizis la Esperanto-Centro por la junularo en somero 2016: por la lernantoj de la baza lernejo Nicolai ni organizis viziton al la urba biblioteko por konatiĝi kun porinfana Esperanto-literaturo, interesaĵoj, raraĵoj de la Esperanto-sekcio. La 6-9-jaruloj kun granda interesiĝo rigardis ankaŭ la plurlingvan kolektaĵon de la konata libro 'Maks kaj Moric' de Wilhelm Busch. Kelkaj infanoj partoprenis la jam tradician feriotempan Esperanto-kurseton en la Esperanto-Centro, kie Peter Zilvar kaj Zsófia Kóródy instruis ilin uzante ludkartojn, bildojn kaj aliajn helpilojn.
Ankaŭ ĉi-jare la Esperanto-informtablo kaj la rado de fortuno allogis multajn lernemajn infanojn kaj gejunulojn dum la Festo en la Parko, organizita en partnereco kun Futurateliero (Zukunftswerkstatt). Kelkaj lernantinoj de la Esperanto-rondo de la gimnazio deĵoris tie kaj entuziasme informis la publikon pri Esperanto kun aliaj helpantoj, klubanoj. Estis agrabla tago kun kontentiga rezulto. Fotoalbumo


Montru ĉion (430) || Unua | Antaŭa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sekva | Lasta
ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts