RSS

AktualeZamenhof-ekspozicio en la urba biblioteko  2017-10-13

Dank' al la vizito de pola delegacio el Nowy Sacz ankaŭ en Herzberg estis prezentata la kunportita Zamenhof-ekspzicio, kiun oni pretigis en Pollando okaze de la 100-a mortodatreveno de Ludoviko Zamenhof, jubilea jaro laŭ rekomendo de UNESCO. En la urba biblioteko estis videblaj la bele preparitaj, grandaj paneloj, kiuj montris al la vizitantoj historiajn interesaĵojn rilate al la Zamenhof-familio, pri la naskiĝurbo Bjalistoko, pri la tiuepoka Varsovio, informis pri la ekesto de lingvo Esperanto, sed ankaŭ pri la nuntempa uzeblo de Esperanto. Estis prezentataj materialoj pri Esperanto-instruado, lernolibroj, literaturo, pri famaj Esperantistoj kaj eĉ pri Zamenhofaj Esperanto-objektoj en la mondo, inter ili mencio de Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo. La ekspozicion vizitis partoprenantoj de TORPEDo-12, polaj geamikoj el la ĝemelurbo Góra, internaciaj kursanoj de la trejnsesio de la Erasmus+ projekto, lokaj vizitantoj kaj ankaŭ lernejanoj. Fotoj


Erasmus+ seminario  2017-10-13

Fine de septembro en Herzberg okazis la dua trejnsesio de la dujara Erasmus+ projekto de pola, slovaka kaj germana partneroj. Hotelo Zum Pass estis ideala loko por la dudeko de partoprenantoj por tranokti, manĝi kaj lernadi sub la sama tegmento. La projektgvidantoj: Halina Komar, Peter Balaz, Dorota Rodzianko, Peter Zilvar kaj Zsófia Kóródy kunsidis por verki raporton pri la ĝisnunaj agadoj kaj plani la sekvan jaron, Katalin Kováts kaj Sylvain Lelarge prizorgis la Esperanto-instruadon kaj la aldonajn distrajn programojn por la trejnitoj. Ĉiuj ĝuis la semajnan kunestadon, post la lacigaj studhoroj la promenadojn en la bela ĉirkaŭaĵo, la amuzajn vesperojn, festadon, kaj restis tempo ankaŭ por urborigardado en la Esperanto-urbo kaj por viziti la bibliotekon de la Esperanto-Centro, kie okazis kunveno kun membroj de la loka Esperanto-klubo. La projekt-partoprenantoj povis ĉeesti la fakprelegon de Sabine Fiedler, ĉefpreleganto de la paralele okazantaj Pedagogiaj Tagoj (Torpedo-12), ili vizitis la Esperanto-Centron, kie ili renkontiĝis kun instruistinoj el la pola ĝemelurbo Góra, kaj kun la kursanoj de la GEJ-lingvokurso sub gvido de Michaela Stegmaier. Tiel ili povis akiri kroman fakan klerigadon kaj movadan spertiĝon. Raporto sur la urba hejmpaĝo, fotoalbumo.


Torpedo-12  2017-10-13

TORPEDo 12 - la Tradicia Oktobra Renkontiĝo PEDagogia (samtempe 79a studsesio) okazis inter septembro 29 - oktobro 3 2017, organizite de la Filio de GEA por Klerigado kaj Kulturo kaj AGEI, Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj. La kvintaga seminario havis la sekvajn ĉeftemojn:
1. Tago de observado: raportoj pri instrusperto kaj instrurilataj movadaj eventoj; 2. Tago de prelegoj; 3. Tago de metodiko; 4. Tago de informado, organizado; 5. Tago de biblioteko. La ĉi-jara ĉefpreleganto estis Sabine Fiedler, kies interesa prezentado pri frazeologio allogis 30 partoprenantojn, inter ili la trejnistojn kaj trejnitojn de la internacia Erasmus+ projekto el Nederlando, Pollando kaj Slovakio. Zsófia Kóródy traktis tradiciajn (ekz. Cseh-metodan) kaj modernajn instrumetodojn, prezentis lernolibrojn kaj lingvajn ludojn ankaŭ al la partoprenantoj de KEKSO, lingvokurso por GEJ-junularo, kiu paralele okazis sub la gvido de Michaela Stegmaier. Peter Zilvar gvidis laborrondon pri informado, varbado kaj gazetara laboro, Martin Ptasinski elektis prelegtemon pri instruado de Esperanto al germanlingvanoj.
La semajnfinan seminarion partoprenis ankaŭ koleginoj el la pola ĝemelurbo Góra, kiuj ankaŭ kunsidis kun ICH-kunlaborantoj por analizi kaj plani junularajn interŝanĝprogramojn. Raporto sur la urba hejmpaĝo. Gazetartikolo, fotoalbumo.


Jues-lago en flamoj  2017-10-13

Ekde kelkaj jaroj laŭ nova urba iniciato okazas septembra lumfesto ĉirkaŭ la urbocentra Jues-lago. La antaŭa organizado daŭras kelkajn monatojn: lokaj kluboj, asocioj, interes-grupoj, volontuloj, ktp. kunigas sian forton por prepari ĉion por la ĉ. duontaga programo. En septembro 2017 denove estis bela vetero kaj ĉiuj povis ĝui la agrablan vesperon ĉirkaŭ la lago, kiu estis lumigata per kandeloj, lampionoj, torĉoj, lampoj kaj je la fino per la sparkoj de bunta piroteknaĵ-prezentado. Multaj asocioj prezentis ion ĉe informbudoj, okazis koncertoj kaj nigra-luma teatroludo, bufedoj ofertis manĝaĵojn kaj trinkaĵojn. La prezentantoj ricevis etajn kandelojn, ke ili povu pretigi siajn emblemojn aŭ karakterizajn simbolojn, vortojn el ili. Ankaŭ Esperanto-Centro Herzberg partoprenis en la festo per informtablo, kie haltis multaj vizitantoj por informiĝi pri Esperanto. Dank' al la deĵorantoj, Peter Zilvar, Zsófia Kóródy, Sándor Hideg kaj Michaela Stegmaier la informbudo ekhavis allogan aspekton, multaj informiloj estis disdonitaj, demandoj responditaj kaj ni povis pretigi el kandeletoj grandan verdan stelon, kiun multaj fotis dum la vespero. Estis sukcesa varbagado! Fotoalbumo


Klubkunvenoj kun prelegoj  2017-10-13

Post iom da somera paŭzo la klubkunvenoj en la Esperanto-Centro denove ofertis variajn programerojn por la klubanoj, vizitantoj kaj geamikoj: krom la regulaj lingvoekzercaj horoj okazas ankaŭ prelegoj, raportoj kaj aliaj interesaj prezentadoj. En septembro specialaĵo estis la renkontiĝo kun Kajo (Kyle Baker), junulo el Teksaso, Usono. Li jam de longe sopiris viziti la Esperanto-urbon Herzberg, rigardi la Esperanto-vidindaĵojn kaj pasigi tempon en la Esperanto-biblioteko. En la merkreda klubrondo li prelegis pri sia urbo Austin kaj pri sia hobio, luktosportoj. Alia tre interesa prezentado estis farita de Michaela Stegmaier, prezidantino de GEJ. Ŝi partoprenis en la TEJO-kongreso en Togolando, Afriko kaj raportis pri la eventoj kaj pri la personaj spertoj akiritaj dum la 10-taga restado tie. Post la prezentado ŝi ricevis pluraj demandojn kaj post ekestis vigla diskutado.
Tiaj prelegoj estas kleriĝebloj ankaŭ por la loka publiko kaj enestas en la programserio de LEB (Ländliche Erwachsenenbildung). Pri ili oni povas legi sur la urba hejmpaĝo 1, 2 kaj aperis artikoloj ankaŭ en la regiona gazeto Harzkurier 1, 2


Esperanto-Tago, UK-saluto kaj someraj gastoj  2017-08-02

Klubanoj kaj geamikoj kunvenis la 26an de julio en la Esperanto-Centro por memori la festotagon de la apero de la unua Esperanto-lernolibro. Agrabla etoso regis la tutan posttagmezon: okazis prezentado de Esperanto-libroj kaj gazetoj, babilado pri historio kaj Esperanto-movado, festado de naskiĝtago de klubano dum komuna manĝado de bongustaĵoj. Okaze de tiu Esperanto-Tago, la 130-a datreveno de lingvo Esperanto Interkultura Centro Herzberg pretigis memorigilojn kaj afiŝis por la loka publiko informilojn ankaŭ de Roland Schnell en la informvitrinoj antaŭ la urbodomo.
Urbestro Lutz Peters sendis siajn salutvortojn al la partoprenantoj de la 102-a Universala Kongreso en Seulo, Sud-Koreio. 
En somero multaj vizitantoj venis al la Esperanto-Centro, ekz. el Danlando, Bulgario, Hungario. Ankaŭ la nova GEA-prezidanto, Ulrich Brandenburg pasigis kelkajn tagojn en la Esperanto-urbo. Fotoalbumo


Someraj Esperanto-festoj  2017-08-02

La 11-an naskiĝtagfeston de Herzberg - la Esperanto-urbo ni festis en la Esperanto-ĝardeno de Interkultura Centro Herzberg kune kun la partoprenantoj de la intensa lingvokorso SEP-2. Klubanoj kaj geamikoj preparis salatojn, dolĉaĵojn kaj bone amuziĝis, babiladis malgraŭ la malvarma, pluva vetero. Kelkaj ludis gitaron, multaj ĝuis la komunan kantadon kaj aŭskultis memorrakontojn pri la travivaĵoj en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo. Peter Zilvar, prezidanto de Esperanto-Societo Sudharco mallonge raportis pri la aktivaĵoj kaj rezultoj en tiuj 11 jaroj kaj honoris per bela medalo kelkajn kunlaborantojn, kiuj sindediĉe agadas por Esperanto jam de multaj jaroj, jardekoj. Zsófia Kóródy, Ursula Zilvar kaj Michaela Stegmaier ricevis grandan aplaŭdon de la partoprenantaro. Fine de julio Germana Esperanto-Junularo (GEJ) havis sian estrarkunsidon en Herzberg kaj festis naskiĝtagon de sia prezidantino, Michaela Stegmaier. Raporto sur la urba hejmpaĝo, albumo.
 


Somera Esperanto-Perfektigo - SEP  2017-08-01

La duan fojon ni organizis someran intensan Esperanto-kursaron (SEP) en la Esperanto-Centro Herzberg. La evento estis dusemajna kaj internacia (el BG, CH, CU, HU, NL, PL), kelkaj kursanoj restis dum la tuta periodo, aliaj elektis unusemajnan blokon. En ambaŭ partoj la lingvoinstruado okazis en du grupoj: por la komencintoj (A1-B1) kaj por la perfektiĝemuloj (B2-C1). Post kvin instruhoroj ofte ni manĝis kune kaj organizis posttagmezajn vizitojn al belaj, interesaj lokoj en la ĉirkaŭaĵo. Ni urborigardadis ne nur en Herzberg, sed ankaŭ en Sieber, Osterode, Bad Lauterberg, Duderstadt, Ebergötzen, Walkenried, ktp., vizitis muzeojn, banejojn, ekskursis en la arbaro, testadis promenvojojn en la Harz-montaro.
La programon riĉigis kulturaj kaj muzikaj eventoj, komuna kuirado, kantado, rakontado, prelegoj kaj prezentadoj. La partoprenintoj havis la eblon renkontiĝi, paroladi kun lokaj klubanoj, vizitantoj kaj aliaj Esperanto-parolantaj gastoj. Je la fino de la semajno ĉiuj ricevis atestilon pri partopreno. La tuttaga lingvouzo vere helpis ĉiujn perfektigi siajn lingvajn kapablojn kaj la tre amika, agrabla etoso certigis bonfarton. La regiona gazeto raportis pri juna prelegantino el Kubo, kiu prezentis sian landon en la urba biblioteko. Gazetartikolo, raporto sur la urba hejmpaĝo. Fotoalbumoj: semajno 1, semajno 2.


SALO-12  2017-08-01

Gelernantoj el Herzberg (DE) kaj Góra (PL) kun siaj instruistinoj pasigis en la somero unu semajnon kune en Sieber, urboparto de Herzberg. Tiu Somera Arbara Lernejo estis organizita jam 12-foje kaj ofertis al la partoprenintoj antaŭtagmezan lernadon de Esperanto sub gvido de Zsófia Kóródy kaj Michaela Stegmaier. Posttagmeze okazis libertempaj aktivaĵoj kun lingva ekzercado. Ĉiuj multe lernis, sportis, naĝis, ekskursis en la montaro, babilis kantis kaj amuziĝis. La tuta semajna programo enhavis plenumendajn taskojn, kiuj similis al farendaĵoj ekz. en skoltaj tendaroj. Tuttaga ekskurso al Braunschweig kun esperantlingva ĉiĉeronado donis eblecon konatiĝi kun tiu regiona grandurbo. Bela evento estis la tuttaga teatroprojekto kun Sara Hoffmann, kiu kreis kun la gelernantoj t.n. nigra-luman teatraĵon, kiun spektis en la kulturdomo de Sieber krom lokaj vizitantoj ankaŭ la urbestro de Herzberg, Lutz Peters. Por la ĝemelurba delegacio okazis akcepto en la urbodomo en Herzberg, kiun sekvis urborigardado, vizito al la kastela muzeo, Esperanto-Centro kaj aliaj vidindaĵoj. Raportoj sur la urba hejmpaĝo: 1, 2, 3. Gazetartikoloj en Harz Kurier 1, 2, 3. Fotoalbumo


Festo en la Parko  2017-06-25

Festo en la Parko estas la nomo de jam tradicia somerkomenca festo en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo. La ĉeforganizanto estas la klubo Futurateliero (Zukunftswerkstatt), kontribuantoj estas pluraj lokaj asocioj, kluboj, volontuloj kaj helpantoj. De la komenco, jam de ĉ. 10 jaroj ankaŭ la Esperanto-Centro kunorganizas ĝin, starigas Esperanto-informtablon, disdonas flugfoliojn, ofertas ludojn, kvizon kaj allogajn varbmaterialojn, eĉ donacetojn kaj por infanoj kaj por plenkreskuloj. La ĉi-jara varb-teamo estis internacia, kunagadis geamikoj el Bulgario kaj Hungario, kaj multon helpis ankaŭ niaj junaj membroj, Michaela kaj Janette. Estis bona teamlaboro kun bona rezulto. Fotoj


Montru ĉion (431) || Unua | Antaŭa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sekva | Lasta
ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts