RSS

AktualeSciencisto el Aŭstralio  2019-02-07

Interesa vizitanto alvenis al la Esperanto-Centro: sciencistino el Aŭstralio, universitata profesorino Anna Haebich, kiu esploras la vivon kaj sciencan agadon de fama germandevena botanikisto, Johann Ludwig Preiss (1811-1883) iama loĝanto en Herzberg am Harz. Li esploris en la 19a jarcento la plantojn de okcidenta Aŭstralio kaj pro tio pluraj tie kolektitaj, tie vivantaj plantoj havas la nomon Preiss. La profesorino trovis ankaŭ familian kunligon kun Alfred Preiss, Esperanto-pioniro el Herzberg kaj pro tio ŝi ekinteresiĝis pri la internacia lingvo kaj petis nian helpon por konatiĝi kun la urbo, viziti esplorcele lokajn arkivojn kaj trovi spurojn de la Preiss-familio. Ŝi vizitis ankaŭ la Esperanto-bibliotekon en la Esperanto-Centro kaj miris pri la granda kolektaĵo de literaturaj kaj sciencaj verkoj, gazetoj en Esperanto. Ni montris al ŝi la gazetartikolon de 10.03.1910 de Harzkurier, kiu mencias Alfred Preiss kiel lokan informanton pri Esperanto. Pri la vizito de Anna Haebich aperis gazetartikolo en Harzkurier, klaku ĉi tien. Fotoj en la albumo


TORPEDO 13  2018-10-30

La tradiciajn Pedagogiajn Tagojn (Torpedo) la 13an fojon organizis Germana Esperanto-Centro kun AGEI, germana sekcio de ILEI, en Herzberg. Unu el la ĉeftemoj estis tradukado. Pri tiu temo prelegis la invitita prelegantino, Anina Stecay, kies prezentadon ni eĉ filmis por estonta uzo en la ellaborata interreta klerigsistemo. Same ni registris la prelegon de Martin Ptasinski, kiu temis pri la minoritata soraba lingvo. Krom prelegoj, diskutado pri movadaj temoj, Esperanto-kulturo, tradukekzercado, ktp. restis tempo ankaŭ por traktado de gramatikaj temoj, ĉefe uzado de akuzativo, kiu bone servis la perfektigon de la lingvokono de kelkaj partoprenintoj. Speciala evento estis la partopreno de Elisabet Sekelj, kiu multe rakontis pri sia iama edzo, Tibor Sekelj kaj laŭtlegis interesajn rakontojn el liaj libroj. La seminarianoj povis konatiĝi kun la multflanka Esperanto-agado kaj eventoplena vivo de tiu fama mondvojaĝanto ankaŭ per la ekspozicio en la kastela muzeo dediĉita al Tibor Sekelj. Al la bona etoso kaj sukceso de la kelktaga studsesio kontribuis la interesaj diskutoj dum la komunaj manĝoj, urborigardaj vizitoj kaj ekskursoj al la regiono. Fotoalbumo


Tibor Sekelj eskpozicio  2018-10-13

Okaze de la 30a mortodatreveno de Tibor Sekelj la Esperanto-Centro Herzberg organizis memorekspozicion en kvar ĉambroj de la urba muzeo en la Welf-kastelo. La ekspozicio prezentas la eventoplenan vivovojon de la fama Esperantisto, mondvojaĝanto kaj aŭtoro de multaj libroj, el kiuj pliuraj estis tradukitaj al multaj aliaj lingvoj.
La bildoj sur la muroj kaj la vitrinoj montras personajn dokumentojn, fotojn, egzotikajn muzikinstrumentojn kaj aliajn interesajn objektojn el la kolektaĵo de Tibor Sekelj, kiujn lia vidvino, Elisabet kunportis kaj pruntedonis por la daŭro de la ekspozicio (inter oktobro 2018 - februaro 2019). La prezentitaj Esperanto- kaj alilingvaj libroj estas el la biblioteko de la Esperanto-Centro.
La inaŭgura ceremonio kun akcepto okazis en la Kavalira salono de la kastelo. Ĝin partoprenis Lutz Peters urbestro, Ulrich Schramke vicurbestro, reprezentantoj de lokaj kluboj, asocioj, Esperanto-klubanoj, geamikoj kaj aliaj invititaj gastoj. En la sekva tago - permesite de la urbo - okazis plantado de arbo memore al Tibor Sekelj vojrande, proksime al la Esperanto-Centro, kies iniciaton la urbo volonte subtenis. Gazetartikolo en Harzkurier, hejmpaĝo de urbo Herzberg, Fotoalbumo


Seminario en Góra  2018-10-13

Post la somera kunferiumado de ĝemelurbaj gejunuloj (SALO-13) en Góra denove okazis la tradicia kunveno de la organizantoj el ambaŭ urboj: Herzberg am Harz, Germanio kaj Góra, Pollando. La celo de tiu postseminario estas analizi la okazintan kunvenon, prepari raportojn, finpretigi dokumentojn por la sponsoroj, interŝanĝi spertojn kaj materialojn, ekz. la taglibrojn, desegnaĵojn, fotojn faritajn de la gejunuloj dum la somera komuna evento kaj fari planojn por kunlaboro en la nova jaro. La renkontiĝon partoprenis ankaŭ reprezentanto de la urbodomo de Góra, respondeculino pri junularaj aferoj, kiu jam ekde pluraj jaroj estas nomumita kontaktpersono por la loka Esperanto-klubo. Post la plenumo de la oficialaj taskoj restis tempo renkontiĝi kun lokaj klubanoj, viziti la sport-kunvenon de la Universitato de la Tria Aĝo, kie la urbestrino de Góra salutis Zsófia Kóródy kaj Peter Zilvar, la gvidantojn de la Esperanto-delegacio el Herzberg. Dum mallonga urborigardado ni vizitis ankaŭ la novan keglejon kaj naĝhalon en Góra. Fotoj


Klubeventoj en aŭgusto 2018  2018-10-13

La klubkunvenoj en la Esperanto-Centro estas tre variaj. Krom lingvolernado, ekzercado ofte ni havas specialajn programojn ekuz. pro vizito de eksterlandaj gastoj, festado de naskiĝtagoj aŭ aliaj ĝojigaj eventoj. En bela vetero ni ofte sidadas en la ĝardena pavilono aŭ piknikas sur la herbejo en la Esperanto-ĝardeno, foje muzikas, kantas kaj diskutadas pri ĉiutagaj temoj. En aŭgusto 2018 franca familio vizitis nin kaj pasigis kelkajn tagojn en la Esperanto-Centro. Kaj klubanojn kaj niajn gastojn ĝojigis lernadi ankaŭ pri plantoj kaj bestoj en la naturo, klarigoj pri Esperanto-floroj, kiel ekz. la Rozo de la Espero aŭ la Zamenhof-rozo, kiuj estas veraj raraĵoj. Fotoj


EMAS-kunsido en Hannover  2018-10-13

Kiel reprezentantoj de la Esperanto-Centro tri personoj partoprenis el Herzberg la jarĉefkunvenon de EMAS (Esperanto en Malsupra Saksio). Zsófia Kóródy kaj Peter Zilvar raportis pri la multflanka loka kaj regiona agado de la Esperanto-Centro en Herzberg, pri kursoj, klerigado, partopreno en internaciaj eventoj kaj projekto, kiel ekz. la ĵus finiĝinta Erasmus+ projekto kun pola kaj slovaka partneroj. En la kunsido en Hannover sub gvido de Thonmas Heberlein, prezidanto de EMAS, diskutadis 14 personoj, reprezentantoj de Esperanto-grupoj, kluboj en la federacia lando. La kunvenintoj elektis novan kasistinon (Lena Eis) pro la subita forpaso de Alke Geveke, kiu dum multaj jaroj aktive aranĝis la financajn aferojn de la asocio. Post la oficialaĵoj sekvis mallonga promenado en la urbo kaj komuna tagmanĝo en la ĉina restoracio Mikado, kie eblis trankvile babiladi, interŝanĝi opiniojn, ideojn kaj plani agadojn ĝis la sekvontjara kunsido. Fotoj


UK en Lisbono, Portugalio, 2018  2018-10-11

En la 103-a UK en Lisbono nome de la Esperanto-Centro Herzberg partoprenis Peter Zilvar kaj Zsófia Kóródy, kiuj prezentis en la Movada Foiro la Esperanto-Centron kaj ĝian multflankan aktivaĵon en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo, kontribuis al la programo de la Tago de Lernado per prelego pri la nova Esperanto-retkurso de Dr. Rudolf Fischer kaj pri la projekto de la Esperanto-Centro por krei por estontaj instruistoj kaj movadaj gvidantoj. La delegitoj el Herzberg aparte ĝojis ricevi la t.n. feliĉkarpon, donacon de la Japana Esperanto-Instituto pro la lerneja agado en la Esperanto-urbo. Ili ĉeestis ankaŭ la kunsidojn pri Esperanto-bibliotekoj kaj konsultiĝis kun gekolegoj pri kunordigado de kataloglaboro kaj kreado de komuna Esperanto-katalogo. La kongreso donis ankaŭ bonan eblon por amikaj renkontiĝoj, babilado, reciproka informado pri Esperanto-agadoj kaj eventoj, kaj por komuna partopreno en urborigardado, ekskursoj, fakaj kunsidoj, ktp. Fotoalbumo


SALO-13  2018-10-11

Inter 20-27 julio 2018 en Góra (PL) okazis la 13a SALO, la kunferiumado de gejunuloj el la ĝemelaj urboj Herzberg (DE) kaj Góra (PL). La 6 gelernantojn el Herzberg akompanis Michaela Stegmaier kaj Silvia Hoffmann, pri la antaŭtagmeza Esperanto-instruado kaj la interesaj posttagmezaj libertempaj aktivaĵoj zorgis la lokaj organizantoj, instruistinoj. Dum du tagoj vizitis la eventon Peter Zilvar kaj Zsófia Kóródy el Herzberg kun Gabriela Kanopfer el Hattorf, kiuj konsultiĝis kun siaj ĝemelurbaj geamikoj pri instruaj, edukaj kaj metodikaj demandoj kaj kompreneble ankaŭ pri organizado de estontaj SALO-j, krome pri aliaj ĝemelurbaj interagadoj, planoj por la sekvaj jaroj. La 3-persona germana delegacio - krom urborigardado en Góra - renkontiĝis ankaŭ kun klubanoj de la loka Esperanto-grupo. Albumo 


Erasmus+ projekto dum SES  2018-10-11

Meze de julio 2018 finiĝis la 2-jara Erasmus+ projekto "3-piliera ponto" kun partnerorganizaĵoj E@I el Slovakio kaj CEM el Pollando. En la lasta seminario kaj kunveno de projektgvidantoj nome de la Esperanto-Centro Herzberg partoprenis Peter Zilvar, Zsófia Kóródy, Gabriela Kanopfer, Michaela Stegmaier kaj Cornelia Luszczek. Dum la Somera Esperanto-Studado (SES) en Liptovski Mikulas (SK) eblis partopreni preparkurson antaŭ la KER-ekzamenoj.
La semajna programo de SES sekvis la kutiman strukturon: lingvokursoj en la matenoj, libere elekteblaj prelegoj, prezentadoj, aktivaĵoj kaj ekskursoj  en la posttagmezoj, koncertoj, dancado kaj teatra prezentado en la vesperoj. Tiuj programeroj bone kontribuis al la trejnado de novaj aktivuloj por la Esperanto-movado - laŭ la celaro de la trilanda projekto, do la seminarianoj multe lernis kaj spertiĝis. Fotoj


Somera Esperanto-Perfektigo (SEP3)  2018-10-11

La Esperanto-Centro Herzberg komence de julio 2018 denove, jam la trian fojon organizis Someran Esperanto-Perfektigon (SEP), du foje unu-semajnajn intensajn lingvokursojn unu post la alia. La lecionojn gvidis Peter Zilvar kaj Zsófia Kóródy adaptante instrumaterialojn kaj metodojn al la niveloj kaj bezonoj de la kursanoj. En la posttagmezoj okazis ekskursoj al pitoreskaj regionoj de la Harz-montaro. Okazis ankaŭ kulturaj programeroj, kantado, ludado kaj komuna manĝado kun konstanta lingvoekzercado dum babilado. Estas ĝojige, ke tiuj eventoj ofte allogas ankaŭ eksterlandajn partoprenantojn, ja pli indas por ili veni ne nur al iu semajnfina trejnado sed resti pli longe kaj lerni, perfektiĝi pli profunde sub gvido de spertaj prelegantoj, trejnistoj. Fotoj 


Montru ĉion (431) || Unua | Antaŭa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sekva | Lasta
ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts