Herzberg am Harz – miasto esperanckie
 
►Prezentacja, zdjêcia: Herzberg - Esperanto-miasto (.pdf 3,4 MB)
 
Decyzja
Od 12 czerwca 2006 r. Herzberg używa oficjalnej dodatkowej nazwy „miasto esperanckie”. Głosowały za tym wszystkie cztery partie parlamentu miasta Herzberg. Burmistrz Gerhard Walter otrzymał potem setki gratulacji z całego świata.
 
Pionier esperancki
Działalność esperancka w Herzbergu rozpoczęła się w latach 1960., gdy tego neutralnego międzynarodowego języka zaczął tu nauczać Joachim Gießner. Przez 46 lat był on bardzo aktywnym przewodniczącym Niemieckiego Esperanckiego Związku Kolejarzy i przez 22 lata przewodniczącym Międzynarodowej Esperanckiej Federacji Kolejarzy; ponadto rzetłumaczył na esperanto ok. 400 piosenek. W 2001 r. regionalny klub Towarzystwo Esperanckie Südharz obchodził 25-lecie istnienia. Z tej okazji w zabytkowym zamku zorganizowano imprezę oświatowo-kulturalną z udziałem cieszących się międzynarodową renomą gości.
 
Działalność miast bliźniaczych
Szczególnie korzystne okazało się stosowanie języka esperanto w ożywianiu partnerskich kontaktów między Herzbergiem a polskim miastem Góra. W kwietniu 2005 r. burmistrzowie Gerhard Walter i Tadeusz Wrotkowski uzgodnili używanie esperanta jako neutralnego języka pomostowego. Esperanto jest nauczane w szkołach obu miast. W sierpniu 2006 r. odbyło się pierwsze spotkanie uczniów z Herzberga i Góry w leśnym młodzieżowym domu wczasowym w Herzberg-Pöhlde. Podobne spotkania, z uczestnikami z jeszcze większej liczby krajów, odbywają się każdego lata.
 
 
Międzykulturowe Centrum Herzberg/Niemieckie Centrum Esperanckie
Oświata i kultura to główne dziedziny działalności esperantystów w Herzbergu. Międzykulturowe Centrum Herzberg funkcjonuje między innymi jako filia oświatowo-kulturalna Niemieckiego Związku Esperantystów oraz centrum oświatowe Związku Niemieckich Nauczycieli Esperantystów — krajowej sekcji Międzynarodowej Ligi Nauczycieli Esperantystów. Przez cały rok prowadzone są kursy języka esperanto, sesje kształcenia ustawicznego, kursy zawodowe i inne szkolenia esperanckie. Herzberg jest niemieckim i międzynarodowym ośrodkiem kształcenia nauczycieli esperanta.
 
 
Usługi po esperancku 
Chcielibyśmy, aby Herzberg stał się modelowym miastem esperanckim z dwujęzycznymi drogowskazami, kartami dań po esperancku i wieloma innymi propozycjami dla esperanckich gości. Pierwsze kroki do tego celu już są widoczne: w wielu miejscach drogowskazy prowadzą do „Esperanto-Centro”, a w kilku restauracjach karty dań są również w języku esperanto. Krok po kroku pojawiają się nowe usługi dla mówiących po esperancku.
 
Informacje o języku esperanto: http://esperanto.net
 
O języku esperanto w Herzbergu informuje:
 
Interkultura Centro Herzberg
Grubenhagenstr. 6
DE-37412 Herzberg am Harz, Germanio
telefono: 00-49/(0)5521-5983
poŝtel: 00 49/(0)160-98754190
esperanto-zentrum@web.de
www.esperanto-zentrum.de