Bonvenon al la klerigsistemo por Esperanto-fakuloj

Enkonduko

La Modula Instruista Trejnado de Esperanto (MITE) ofertas altnivelan studeblon por ĉiuj, kiuj jam havas almenaŭ meznivalan (ĉ. B2, C1) lingvokonon kaj volas perfektiĝi pri lingvo, literaturo, kulturo kaj ekhavi movadorganizajn kapablojn. Por atingi tiun celon kaj doni tiun studeblecon, AGEI (Asocio de Germanaj Esperanto-Instruistoj) kunlabore kun GEA (Germana Esperanto-Asocio kaj ties Filio por Klerigado kaj Kulturo en Herzberg am Harz) kaj ILEI (Internacia Ligo de Esperanto-Instruistoj) starigis tiun ĉi modernan interretan klerigplatformon. Depende de viaj interesoj kaj celoj, vi povas elekti inter du studfakoj, kiujn ni priskribas ĉi sube.

Kurso por Esperanto-instruisto

La kurso donas al la partoprenantoj la sciojn kaj kompetentojn por instrui Esperantajn lingvon kaj kulturon ankaŭ al altnivelaj lernantoj. Vi lernos pri gramatiko, lingvistiko, literaturo kaj historio de Esperanto. Por instrukapabligado vi lernos ne nur teorion, metodojn, didaktikon, sed ankaŭ lertiĝos praktikante la lernitaĵojn.

Kurso por movada gvidanto

La kurso donas al la partoprenantoj la sciojn kaj kompetentojn por plenumi gravajn taksojn en la Esperanto-movado. Utilas por klub-prezidantoj, respondeculoj ene de Germana Esperanto Asocio, ktp. La kurso celas instrui kiel efike gvidi homojn, organizi kursojn kaj aranĝojn, kiel varbi, kaj ankaŭ kiel reprezenti Esperanto-movadon antaŭ la ekstera publiko.

Ĝenerala organizado

Ambaŭ kursoj daŭras ĉ. 2 jarojn kaj konsistas el diversaj lernobjektoj („moduloj“). Ili enhavas kaj memstaran lernadon (per interreto) kaj ĉeestan lernadon .  (vd. tabelon). La kursoj finiĝas per ekzameno kaj skriba laboraĵo.

Ĉeesta lernado: 10 semajnfinaj seminarioj en Interkultura Centro Herzberg (ICH en Herzberg am Harz, Germanio) aŭ dum Esperanto-renkontiĝoj kun po 16 instruhoroj (do entute 160 horojn da ĉeesta lernado). La semajnfinaj seminarioj estas partoprenendaj por ricevi la kursfinan atestilon. La kursano rajtas maltrafi unu el la dek studsesioj; se oni esceptokaze ne povas ĉeesti studsesion, oni devas interkonsenti kun la gvidantoj de la koncernaj moduloj pri plenumo de anstataŭa tasko.

Memstara lernado: Okazas hejme per interreto kaj legado de koncerna fakliteraturo. Ĉiu modulo estas prezentata per t.n. Moodle-sistemo. En Moodle troviĝas superrigardo pri la moduloj, studmaterialo, taskoj kaj kontroltestoj. Estas ankaŭ forumoj por diskuto /spertinterŝanĝo inter la lernantoj kaj kun la modulgvidantoj. La memstara lernado (tralegado de materialo, solvo de taskoj, preparo kaj prezentado de praktikaj taskoj, pretigo de finlaboraĵo, ktp.) ampleksas entute 1220 horojn. La lernanto povas parte mem decidi, en kiu rapideco, sinsekvo kaj intenseco li/ŝi trastudu la enhavojn.

Kotizoj: La reta studado estas senpaga. La partoprenantoj devas pagi kotizon nur por ĉiuj ĉeestaj sesioj kaj por la fina ekzameno. 

Studpriskribo: Ĉefmoduloj, submoduloj, horoj

Ĉiu modulo enhavas 16 studhorojn por ĉeestaj seminarioj (ĉu en semajnfino aŭ kiel parto de unu intensa semajno)  kaj trioble tiom da studhoroj (48) por memstara studado (helpe de retaj materialoj). La 10 moduloj entute postulos 160 horojn da seminaria studado kaj 480 horojn da memstara studado, do entute 640 horojn, al kiuj aldoniĝas 240 horoj por preparado kaj prezentado de praktikaj taskoj kaj 500 horoj por pretigo de la finlaboraĵo. La studado tiel postulas entute 1380 studhorojn, kio kongruas kun 55 ECTS (kreditpoentoj).

Ĉefmodulo

Submoduloj (kurso)

 
 
Historio  

 

1. Intermilita periodo

 

2. Ekde 1945

 

3. Zamenhofa periodo

 

Esperanto kulturo  

 

1. Gazetoj

 

2. Eldonaĵoj/Libroj

 

3. Filmoj kaj teatro

 

4. Radioj, televidoj, podkastoj

 

5. Muziko

 

Esperanto movado  

 

 1. Parolkomunumo (kial oni lernas E.on, kial oni agas en la movado – ekz. motivpsikologiaj aspektoj)

 

 1. Movadaj eventoj

 

 1. Edukinstitucioj, eblecoj por memlernado

 

 1. Esperanto centroj, bibliotekoj

 

 1. Esperanto kaj eksteraj rilatoj

 

 Organizaĵoj/Movada strukturo

 

Lingvistiko, lingvopolitiko  

 

 1. Esperanto ene de planlingvoj

 

 1. Lingvofamilioj

 

 1. Lingvopolitiko

 

 Historio de planlingvoj

 

Gramatiko  

 

 1. Morfologio

 

 1. Sintakso

 

 1. Stilistiko

 

 1. Frazeologio/ Leksikologio

 

 Fonologio/Fonetiko

 

Metodiko  

 

 1. Didaktiko

 

 1. Instru- kaj lernmaterialoj, instruhelpiloj

 

 1. Lecionplanado/Kursplanado

 

 1. Esperantospecifaj instrumetodoj (ekz. Cseh)

 

 1. Lernado, lernpsikologio

 

 Korektado, taksado

 

Literaturo Literaturo 1
 • Signifo de literaturo por lingvoevoluo, terminoj de literaturscienco 1, periodigo
 • Aŭtoroj/verkoj de la unua periodo
 • Aŭtoroj/verkoj de la dua periodo

 

Literaturo 2
 • Tradukado, terminoj de literaturscienco 2, la interŝanĝo inter aŭtoro-leganto-teksto
 • Aŭtoroj/verkoj de la tria periodo
 • Aŭtoroj/verkoj de la kvara periodo

 

Literaturo 3
 • Esperanta libromerkato, lingvaj ideologioj
 • Aŭtoroj/verkoj de la kvina periodo
 • Aŭtoroj/verkoj de la aktualo

 

 

 

Varbado/Informado
 1. Komputilaj konoj (ekz. „Tajpi”, „Esperantilo”)
 2. Reta varbado
 
 

 

 1. Leĝaj konoj (ekz. kopirajto)

 

 1. Argumentado

 

 1. Varbtekniko

 

 1. Ĵurnalismo

 

 1. Merkatiko (ekz. la regulo pri la difuzo de novaj aferoj)

 

 

 

Komunikado

Teoria enkonduko (Kio estas lingvo? - ne nur verbala! ŕ gestoj, mimiko, bildoj, sonoj/musiko, agoj/danco, komputilaj lingvoj ...)

(Kio estas komunikado? ŕ Modelo de komunikado)

(Kiaj formoj de komunikado ekzistas? - unudirekta, reciproka, amaskom.)

 

Verkado (paroloj, prelegoj, eseoj, ktp.)

(strukturo, parolturnoj, kiel kapti la intereson)

 

Prezentadtekniko (ekz. korpolingvo, okulkontakto sonproduktado, libera parolo,  interago kun la aŭskultantoj)

 

Interkultura kaj senvoĉa komunikado (Diferencoj de akceptataj kondut- kaj parolmanieroj en diversaj kulturoj - gestoj, mieno, laŭteco, vestaĵo, uzo de antaŭ-/familia nomo, tabutemoj; diferenco de okcidentaj kaj orientaj kulturoj)

 

Gvidado kaj socia kondutmaniero (kiel gvidi homojn; pri diversaj gvidanttipoj; kiel efike disdoni taskojn, kiel formuli peton kaj kritikon pozitive; kiel efektive alparoli diversajn grupojn, Kiel vesti sin – signifo de koloroj)

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 1. Raportado, administrado

 

 Organizado (eventoj, kursoj, konferencoj, informvesperoj)

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Jen studplatformo kun materialoj libere uzeblaj por klerigado de estontaj Esperanto-fakuloj. Se vi ŝatus studi per tiu studmaterialo, bonvolu unue krei konton kaj ensaluti. 

Root category

Sub categories

Courses in this category

Access allowed only to platform members (user registered to the platform) 3 – historio
System Administrator - English
Access allowed only to course members (people on the user list) BAZ – Baza Kurso
Martin Ptasinski - English
Access allowed only to platform members (user registered to the platform) HIS – Historio
Peter Zilvar - English


Administrator for Klerigado : System Administrator
Powered by Claroline © 2001 - 2012