RSS

Fotoalbumoj


Vigla internacia kluba vivo
Kelkaj el ĉiumerkreda vizitantaro Gian Carlo Fighiera el Italio kaj Nepre el Koreio kun polaj kaj germanaj geamikoj, klubanoj, helpantoj en la ICH-domo Oftas kromaj kunvenoj, komunaj festoj, babilado, lingvo-ekzercado en amika rondo Atendas nin festtablo por saluti klubanon okaze de naskiĝtago Memfaritaj pladoj bongustas ĉe la gastama familio La subtegmenta seminaria ĉambro estas la regula kunvenejo de klubanoj, geamikoj, vizitantoj Se belas la vetero, ni preferas sidadi en la ĝardena pavilono.

Reen al la albumoj
ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts