RSS

Fotoalbumoj


Zamenhof-festo 2010
La tradicia Zamenhof-festo ankaŭ en 2010 allogis multajn partoprenantojn. Regis bona etoso!
Lernejanoj kaj klubanoj mem preparis kelkajn dekoraciojn por la festtablo Birgitt, nia aktiva klubano tradukis kaj laŭtlegis por ni belan kristnaskan rakonton Jarresumo: Petro salutas la kunvenintojn, parolis pri faritaĵoj, farotaĵoj en la Esperanto-urbo Niaj malnovaj kursanoj fidele revenadas al festaj eventoj Bela tradicio: Sankta Nikolao disdonas la donacojn Tuta Esperantista familio ĝojas pri la festa kunesto La plej juna partoprenanto ricevas la unuan donacon Sankta Nikolao kaj lia helpanto. Kiuj ili estas? Prezidanto de GEA kaj kaŝita estrarano en la partoprenantaro Multaj donacoj en la sako - hazarda disdonado: multe da amuziĝo La rido de Erika ĝojigas la klubanaron Spritaĵoj, ŝercoj, ludemo, gaja kunfestado kun ridado Klaus ricevas donacon de Ni-k'laus :-) Lumo kaj nia Nikolaus en la agrable varma restoracio Sub la maskoj: Lumo (Yoo el Koreio) kaj Christof

Reen al la albumoj
ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts