RSS

Fotoalbumoj


Berlin kaj KAEST, Slovakio
La Esperanto-domo en Berlin Zamenhof-parko ĉe la kontraŭa stratangulo, proksime al la Esperanto-domo Kunsido en la biblioteka cambro Kunsido en restoracio La konferencejo de KAEST en Modra-Harmonia, Slovakio Interkonatiga ludo La granda prelegejo Stefan MacGill nome de ILEI salutas la organizantojn, aktivulojn de E@I kaj transdonas eldonajojn de ILEI Zsófia Kóródy dum unu el siaj prelegoj Radojica Petrovic prelegas pri la uzo de interreta programo por kursmastrumado ILEI estraro kunsidas kun ISAE-estraro kaj per skype kontaktas neceestantajn estraranojn

Reen al la albumoj
ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts