RSS

Fotoalbumoj


Esperanto-urbo 8-jara. Vizitanto el Kubo
En la stacidomo de la Esperanto-urbo: ŝildo kun la kromnomo de la urbo super la kajo Sur la Esperanto-placo antaŭ la stacidomo staras la Gießner-monumento La nacia flago salutas la gaston el Kubo antaŭ la Esperanto-Domo Kun Esperanto-amikoj en la biblioteko de Interkultura Centro Herzberg Salutŝildo super la enirejo de la turisma oficejo, sur la ĉefplaco en la urbo-centro Dulingva ŝildo sur la muro de la urba biblioteko Ĉe la Zamenhof-monumento, kie de la 15-a de decembro 2013 konstante flirtas la Esperanto-flago Mallonga vizito al la kastelo, kie en la muzeo speciala ĉambro estas por Esperanto kaj por porokazaj ekspozicioj rilate al Esperanto Agrabla promenado laŭ la arbo-instrupado ĉirkaŭ la lago, en la mezo de la urbo Studado de diversaj tipoj de pom- kaj pirarboj, pri kiuj Esperantlingvaj ŝildetoj informas Ĉe la Ponto de la Espero en urboparto Sieber, kie memorŝtono kaj tabulo memorigas pri la ILEI-konferenco en 2013 kaj pri la 20-jara jubileo de ĝemelurbaj rilatoj kun Góra en Pollando En la restoracio de la Esperanto-hotelo Zum Pass en Sieber, kie eblas mendi pladojn el la Esparantlingva menukarto (same kiel en ĉ. 10 aliaj restoracioj, kafejoj en Herzberg) Adiaŭaj vortoj por la gastlibroj de Interkultura Centro Herzberg

Reen al la albumoj
ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts