RSS

Fotoalbumoj


Filatelo kaj Esperanto
Nova ekspozicio pri filatelo kaj Esperanto en la Esperanto-ĉambro de la kastela muzeo La afiŝo invitas al vizitado Gerhard Walter urbestro (dekstre) kaj Peter Zilvar (maldekstre) inaŭguras la ekspozicion Unu el la grandaj vitrinoj La dua granda vitrino Eldonaĵoj pri Zamenhof La Babel-turo sur bildkarto kaj poŝtmarko el Belgio Filatela raraĵo pri vegetara restoracio Poŝtkartoj kun porokazaj stampoj Privataj poŝtmarkoj Albumo kun la Esperanto-poŝtmarkoj Raraĵoj en la Esperanto-albumo Eldonaĵoj okaze de Universalaj Kongresoj Stampitaj kovertoj el UK-oj Filatelaĵoj de Esperanto-eventoj Bele afrankitaj kovertoj de korespondamikoj Historiaj materialoj Filatelaĵoj el Aŭstrio kaj Pollando La organizantoj de la ekspozicio (Peter Zilvar, maldekstre kaj Zsófia Kóródy, dekstre) kun urbestro Walter kaj du reprezentantoj de la Asocio de Poŝtmarkkolektantoj en Herzberg

Reen al la albumoj
ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts