RSS

Fotoalbumoj


ILEI-konferencia 2011
la konferencejo: universitato de Kopenhago ILEI-estraro (Zsófia ĵus fotas) dum la inaŭguro de la 44a konferenco en Kopenhago komitatanoj de ILEI kun estraranoj komitatkunsido kun sekciaj reprezentantoj el ciuj kontinentoj Zsófia kun s-ro Lee Jung-kee, prezidanto de la korea ILEI-sekcio Nepre, staĝanto ĉe Interkultura Centro Herzberg kaj s-ro Lee grupfoto kun ILEI-partoprenantoj el ĉiuj kontinentoj Stefan MacGill (ILEI-prezidanto) kaj Teresa Liberska (membroadministranto) dum komitatkunsido Stefan kun la teknika helpo de Zsófia prezentas novan instrumaterialon kaj projekton 'Esperanto 125' kunveno, informado en la universitata antaŭhalo prelego de Zsófia Kóródy pri KER-ekzamenoj kun praktika ekzercado Teresa Liberska kun s-ro Lee Jung-kee Hori Jasuo dum kultura vespero dancado de indoneziaj koleginoj Julian Hernandez, estrarano de ILEI, amuzas la publikon per belaj kantoj dancado post laciga tuttaga faka programo dum sia metodika prelego Zsófia laborigis la partoprenantojn Teresa (maldekstre) kaj Zsófia (dekstre) en internacia amika rondo solena fermo de la 44a ILEI-konferenco: ILEI-estraranoj kun nova sekretario Trezoro (maldekstre) kaj Karsten Fledelius, profesoro de la kopenhaga universitato (meze)

Reen al la albumoj
ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts