ࡱ> <>;[n0bjbj48ΐΐ7>>>>>RRRR<RT0}}}$&>]>}}}}}>>}>>}F/NRw$0Tddd>}}}}}}}}}}T}}}}d}}}}}}}}} :Herzberga TORPEDo jubileas kun instruista trejnado Dum la 9-12 de oktobro en Herzberg la Esperanto-urbo okazis jubilea faka renkontio de la instruistoj. Dum i tiuj tri tagoj preskam 50 partoprenantoj festis 5-jaron de Tutlanda Oktobra Renkontio Pedagogia TORPEDo, organizata de AGEI, germana landa sekcio de ILEI. Unuafoje en TORPEDo eestis partoprenantoj el Pollando kaj Slovakio por speciala GRUNDTVIG-projekto enkadre de la `Dumviva Lernado` programo de EU. Tiu grupo restis ankoram unu semajnon, loante en pitoreska Sieber apud Herzberg kaj eestante intensan kurson de instruista trejnado. Dum TORPEDo-5 la partoprenantoj havis okazon ekkoni diversajn instrumetodojn kaj modernajn lernolibrojn, akiri novajn sciojn, ar la i-jara arano ofertis ri an jubilean programon. iu povis inter]ani sian opinion kun la amtoro am preleganto. Inter la prelegantoj estis famaj E-fakuloj: - didaktiko, metodiko: Katalin Kovts (edukado.net) revenante el Hispanio hejmen speciale por torpeduloj preparis modellecionojn, skizis la historion de instru-metodoj kaj informis pri la retejo <edukado.net>. iuj uis la ege interesajn, bele prezentitajn materialojn kaj akiris tre utilajn sciojn. Stefan MacGill (prezidanto de ILEI) lerte montris situaci-komunikajn lernilojn, perfekte eksplikis gramatikon - precipe pri la esenca rolo de verboj en Esperanto. Krome kontribuis al la amuzaj vesperoj per siaj ske oj. gramatiko, lingvistiko, instrupraktiko, ekzamenoj: Zsfia Krdy (Herzberg, ICH) tiel vigle prezentis siajn prelegojn, ke la amskultantoj petis ]in pri plilongigo de sia prelego. \i montris multajn lernolibrojn kun aldonaj materialoj kaj multe de praktika helpo, kiel efike uzi tiujn. \i transdonis multon ankam el la propra kelkjardeka instrusperto. - literaturo, tradukado: Lidia Ligza (Krakovo/Poznan) kaj Adam Aomnicki (Krakovo/Plock) arte proksimigis arton de tradukado Klerigado de E-instruistoj (arto de tradukado) - ekzamenoj: Stefanie kaj Gerald Tucker (Germana Esperanto-Instituto) raportis pri tio, kiel ili adaptis 4dh4 6 < Ǵ~k~XE5h\CJOJQJaJmHsH$hd|h\CJOJQJaJmHsH$h\h\CJOJQJaJmHsH$hd|hd|CJOJQJaJmHsH$hd|hSy6CJOJQJaJmHsHh\CJOJQJaJmHsH$hd|h`CJOJQJaJmHsH$hd|h]CJOJQJaJmHsH$h@h`CJOJQJaJmHsH$h@h@CJOJQJaJmHsH$h@hSy6CJOJQJaJmHsH fh *Vv.$&(+,,--//gd dhgd6B dhgd9dhgd"Fgdup dhgd"Fgdt   8 @ B D t F H ^ H J ڷǤǷq^NN>hpCJOJQJaJmHsHh;CJOJQJaJmHsH$hhup CJOJQJaJmHsH$hup hup CJOJQJaJmHsHhup CJOJQJaJmHsHh\CJOJQJaJmHsH$hd|h@CJOJQJaJmHsHh@CJOJQJaJmHsH$hd|hd|CJOJQJaJmHsH$hd|hSy6CJOJQJaJmHsH$h\hSy6CJOJQJaJmHsHJ P : (*BdTV𰤕}qeYF$h `hvCJOJQJaJmHsHh@CJOJQJaJh `CJOJQJaJhwCJOJQJaJhy&CJOJQJaJhdCJOJQJaJhvhvCJOJQJaJh9CJOJQJaJhvCJOJQJaJmHsHhB(CJOJQJaJmHsHhup CJOJQJaJmHsHhpCJOJQJaJmHsHh@CJOJQJaJmHsH.0^lp tͽͽͽ͇͗͗͗thYMhdCJOJQJaJhvhvCJOJQJaJh6BCJOJQJaJ$hhvCJOJQJaJmHsHh6BCJOJQJaJmHsH$h"Fh9CJOJQJaJmHsH$h9h9CJOJQJaJmHsHh `CJOJQJaJmHsHh9CJOJQJaJmHsHhuCJOJQJaJmHsH$h `h `CJOJQJaJmHsH>T*.p$$$$X%&&&&>'''(((ʷ𗧗|z|||n|nbSb|h%h%CJOJQJaJh%CJOJQJaJhm"CJOJQJaJUhvhvCJOJQJaJh6BCJOJQJaJh `CJOJQJaJmHsHh6BCJOJQJaJmHsH$h"FhwCJOJQJaJmHsH$h"FhvCJOJQJaJmHsH$hwhvCJOJQJaJmHsHh"FCJOJQJaJmHsH la nacian (germanan) ekzamensistemon al la Komuna Emropa Referenckadro en la niveloj A1 kaj A2. - andragogio, E-historio kaj kulturo, varbado: Peter Zilvar (Herzberg, ICH) donis krom trarigardo, teorio kaj klarigoj ankam praktikajn konsilojn, kiel kontribui al la kulturaj valoroj de Esperanto, kiel efike varbi, informi gazetaron, ktp. - instrutekniko, didaktiko (Mar ek-libro): Stanislav Mandrak (PEA, Pollando), la partoprenantoj povis vidi bonan prezentadon de i tiu metodo. Tio multe helpis efe al tiuj estontaj instruantoj, kiuj la unuan fojon partoprenis trejnadon enkadre de la Grundtvig-projekto - komputiloj, interreto, informado, varbado: Peter Balaz, Jevgenij Gaus (E@I) vigle kaj tre kompetente prezentis nuntempajn evoluojn e la komputiko - tra la grupo Edukado eInterreto. Kaj la pli juna kaj la malpli juna generacio de Esperanto-instruantoj nepre bezonas tiujn konojn, ja komputiloj kaj la uzo de interreto pliri igas la instruteknikon, donas novajn lerneblojn. - manaado de Grundtvig-projekto: Halina Komar (prezidanto de Pola Esperanto-Asocio) donis gravajn informojn pri tiu internacia projekto. Dum TORPEDa renkontio estis ankam la tempo por prezentado de ILEI kun la prezidanto, sekretario kaj estrarano pri instrukapabligo kaj ekzamenoj, Gravas mencii, ke dum la interkona vespero, la urbestro de Herzberg Gerhard Walter salutis iujn Esperante, ar li lernas Esperanton de du jaroj. Jubilea TOERPEDo atingis sian celon, estis sukcesa arano, ene de kiu realiis ankam grava kaj konkreta projekto pri la trejnado kaj klerigo de niaj instruistoj. MJK ((^))))))))****++++\,j,,,,,,,,---ʺ𧛏tthhYhvhN"CJOJQJaJhN"CJOJQJaJhm"CJOJQJaJhvhvCJOJQJaJhvCJOJQJaJh%CJOJQJaJ$h `hCJOJQJaJmHsHhCJOJQJaJmHsH$hhm"CJOJQJaJmHsH$hhvCJOJQJaJmHsHh%CJOJQJaJmHsH-.&..///////////^0`0h0l0n0}j$hN"hC4CJOJQJaJmHsHhCJOJQJaJmHsHhC4CJOJQJaJmHsHh?&CJOJQJaJmHsH$hN"htCJOJQJaJmHsHhCJOJQJaJmHsHhN"CJOJQJaJmHsHh%CJOJQJaJmHsHhtCJOJQJaJmHsH/`0b0n0 dhgdN"21h:p?&. A!"#$% j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N ?&Standard dCJ_HaJmHsHtH JA J Absatz-StandardschriftartXiX 0Normale Tabelle4 l4a 0k 0 0 Keine Liste N`N p Kein LeerraumCJ_HaJmHsHtH PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!ZI'Utheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرhR-q;ޝfvg53NjHH8PTj%.H 3މ$i#ZA}Hϼ_3z^!/پlCplxpT0+[}`jzAV2Fi@ 4aE)c"㑠Xs%_-ifH}bȊ~x :rvm$,z=2?/?3q?o <*Ç4&$GhǠ+9Fwl& \*ToN1˼!o U듻HL|#.Enh^%3'IX\Lʸ}xwq7Ira(ލ#É!IB? B;:vݥCQJ ȉ٦m_U:FΪ". ᇄ9f' U$8fe`U 9 I hmR|$@ߒo`(YneE Eh`-~ЍpVa4(F{\Uw!Mӫ-:"DmENiOQW>QOB =*OEEE@'0okV(znS#26PSFv%4z9"̔F5+.ANa®{H(3ҡD)p3˕5teM}dAbAAƴМ?sF+Y\Ɉگ¬:3:[28q^5X, tN&@6- "d>znNJ ة>b&2v^KyϼD:,AGm\nziá)x]n|%l؟&gl効IP k9: lhWYDs/7Wbe Ivt]Kc⫲K+v1+|D~O@%M&M[ۼrst+똥ʭN<-q!y*Un;*&/HrT VrF:_*P҈}-p !FP9giڧ!!{PLB.KeLDĕ{D {"uSM2`p'}2h!oN )ź{ Ju 4 +o罷~1yVR+hei"ڊ5r381,Q >HGψ cP|j+41Kv@@ Nv&eMNjyI{Z.3iŽBSgO(,q]Go)i ~UFρH~lPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!ZI'Utheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 7 8 J (-n0 /n0 8@0( B S ?5 5 o p  9|`aR S ` a d f /169169 up @8`%v?&y&B([.Sy69"Fu\d|6Bw `m"C4]t;td6WpN"79@UUX7`` ` ````$UnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial7.{ @CalibriA BCambria Math"1|چ5 Rk k !r000 2QHX $Pt2!xxASUSZsofiaOh+'0D  $,4<ASUS Normal.dotmZsofia12Microsoft Office Word@(M@NNk ՜.+,0 hp| 0 TitelTytu !"#$%&'()*,-./012456789:=Root Entry Fw=N?1TabledWordDocument48SummaryInformation(+DocumentSummaryInformation83CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003-Dokument MSWordDocWord.Document.89q