Interkultura Centro Herzberg (ICH)
Germana Esperanto-Centro (Filio de GEA por klerigado kaj kulturo) (GEC)
Esperanto-Gesellschaft Südharz (EGS)
DE-37412 Herzberg/Harz
Grubenhagenstr. 6.

Tel: 0049/(0)5521-5983
Fakso: 0049/(0)5521-5983 (bonvolu peti fakssignalon)
Poŝtelefono: 0049/(0)160-98754-190
Retadreso: esperanto-zentrum@web.de
Skype: esperantozentrum

Kontonumero: 
1. En Germanio: Esperanto-Gesellschaft Südharz en 37412 Herzberg; kontonumero: 101457927, bankindikilo (BLZ): 26351015 
2. internacie: (IBAN) DE28263510150101457927 SWIFT/BIC: NOLADE21HZB
3. Eblas ĝiri monon ankaŭ al nia UEA-subkonto: ikch-a (je nomo Interkultura Centro Herzberg)

Subtenu la multflankan agadon de Germana Esperanto-Centro/Interkultura Centro Herzberg (komunutila asocio) kaj helpu realigi la disvastigon, videbligon de Esperanto en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo. Anticipan dankon!

Kontaktpersonoj:
Peter Zilvar
Zsófia Kóródy